ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรพระสัญญา บ้านของทุกๆคน เชิญร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม และความรักได้ทุกเวลาที่คริสตจักรของเรา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน
อ. มาโนชย์ วงศ์สาระ
ผู้จัดทำโปรแกรม ค้นหา พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทยฉบับ 1971
http://www.prasanya.org

ระวีศึกษาวันอาทิตย์

คริสตจักรมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านจริยธรรม

โดยยึดหลักคำสอนของพระมหาเยซู คริสตเจ้าเป็นแนวทางในการสอนจริยธรรมให้กับสมาชิก การพัฒนาดำเนินการโดยจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสมาชิก การเรียนการสอนจัดให้มีในทุกเช้าของวันอาทิตย์ การอบรมพิเศษต่างๆ ทางคริสตจักรจัดเพิ่มเติมระหว่างอาทิตย์ รายละเอียดและหลักสูตรคริสตจักรแจ้งให้กับสมาชิกเป็นรายกรณี