คุณอยู่ที่: หน้าแรกตราสัญลักษณ์คริสตจักร

ตราสัญญลักษณ์ของคริสตจักรและความหมาย

ส่วนประกอบของตราสัญญลักษณ์
ประกอบด้วย  
1. ไม้กางเขน        
2. เรือ     
3. ช่อมะกอก     
4. สายรุ้ง

ไม้กางเขน หมายถึง พระเยซูคริสต์ที่ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อผู้เชื่อจะได้รับความรอด
เรือ หมายถึง  เรื่อที่โนอาห์ใช้ในการอยู่อาศัยเพื่อรอดพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลก
ช่อมะกอก หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และ การเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า
สายรุ้ง หมายถึง พันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top