พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
 1. เป็นไทโดยพระเยซู
  ผมอาศัยอยู่กับแม่นานมากจนแม่ต้องเป็นฝ่ายย้ายออกไป” นี่เป็นคำพูดของเคซีซึ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักก่อนที่จะได้คิดและยอมจำนนต่อพระเยซู เขายอมรับตามตรงว่าหาเงินมาซื้อยาเสพโดยการลักขโมยแม้แต่จากคนที่เขารัก ตอนนี้ชีวิตเช่นนั้นเป็นอดีตสำหรับเขาแล้ว เขาเล่าเรื่องนี้และบอกได้ถึงวัน เดือน ปี ที่เขาได้รับการชำระให้สะอาด ตอนที่เคซีมานั่งศึกษาพระคำพระเจ้ากับฉันเป็นประจำ ฉันได้เห็นชายที่เปลี่ยนแปลงไป มาระโก 5:15 พูดถึงคนที่เคยถูกผีเข้าและได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ก่อนที่เขาจะได้รับการเยียวยา สภาพไร้ที่พึ่ง สิ้นหวัง ไร้บ้าน และอับจนเป็นคำที่เหมาะกับชายคนนี้ (ข้อ 3-5) แต่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปหลังจากพระเยซูปลดปล่อยเขา (ข้อ 13) เช่นเดียวกับเคซี ก่อนจะมาพบพระเยซู ชีวิตของชายคนนี้ห่างไกลจากชีวิตปกติอย่างยิ่ง ความสับสนในจิตใจที่เขาแสดงออก ไม่ได้ต่างไปจากที่คนในยุคปัจจุบัน คนที่เจ็บปวดอาศัยอยู่ตามตึกร้าง ซากรถยนต์ หรือสถานที่อื่นๆ บางคนอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยว โซ่ตรวนที่มองไม่เห็นจองจำหัวใจและความคิดจนทำให้พวกเขาแยกตัวออกจากผู้อื่น ในพระเยซู เรามีผู้ที่เราฝากมอบความเจ็บปวดและความละอายของอดีตและปัจจุบันไว้ได้ และเช่นเดียวกับชีวิตของชายในพระคัมภีร์ที่ถูกผีเข้ากับเคซี พระองค์ทรงรอคอยด้วยอ้อมแขนแห่งพระเมตตาสำหรับทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ในวันนี้ (ข้อ 19) – ALJ
 2. ความรักที่เสียดแทง
  คาร์ลาโทรหา ส่งข้อความถึงพี่ชาย และตอนนี้เธอยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของเขา แต่ไม่อาจทำให้เขาเปิดประตูรับได้ เขาทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าและต่อสู้กับสิ่งเสพติด จึงหลบอยู่แต่ในบ้าน คาร์ลาพยายามแทรกเข้าไปในความโดดเดี่ยวของเขาแต่ก็ไม่เป็นผล เธอนำอาหารหลายอย่างที่เขาชอบมาพร้อมกับข้อพระคัมภีร์หนุนใจและหย่อนข้ามรั้วเข้าไปให้ แต่ขณะที่ห่อของพ้นมือเธอ มันกลับติดอยู่กับเหล็กแหลมที่ประตูรั้ว ห่อของฉีกขาด ของข้างในหล่นลงบนพื้นกรวด ของฝากจากความรักและเจตนาดีของเธอดูเหมือนเสียเปล่า พี่ชายจะสังเกตเห็นของขวัญหรือไม่ ภารกิจนำความหวังที่เธอตั้งใจจะสำเร็จหรือไม่ เธอทำได้เพียงแค่หวังและอธิษฐานขณะรอให้เขาหายดี สาระสำคัญคือพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงหย่อนพระบุตรองค์เดียวข้ามกำแพงบาปของเราเพื่อนำของขวัญความรักและการเยียวยาเข้ามายังโลกที่เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยว (ยน.3:16) ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ทำนายมูลค่าของความรักนี้ไว้ในอิสยาห์ 53:5 พระบุตรผู้นี้จะถูก “บาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย…ฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา” บาดแผลของพระองค์จะนำความหวังในการเยียวยาในท้ายที่สุดมาให้ พระองค์ทรงรับ “บาปผิดของเราทุกคน” ลงบนท่าน (ข้อ 6) บาปและความบกพร่องของเราทิ่มแทงพระเยซู ผู้ทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้า ได้เสด็จมาหาเราวันนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจและมุมมองที่สดใหม่ ของขวัญของพระองค์มีความหมายอย่างไรต่อคุณ – ELM
 3. คำสัญญาโบราณ
  ในปี 1979 ดร. กาเบรียล บาร์เคย์ และทีมงานพบหนังสือม้วนสองม้วนที่ทำด้วยเงินในสุสานนอกเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม ในปี 2004 หลังจากศึกษาวิจัยอย่างถี่ถ้วนถึง 25 ปี นักวิชาการยืนยันว่าหนังสือนี้เป็นเนื้อหาพระคัมภีร์ฉบับเก่าแก่ที่สุดที่เคยมีมา และถูกฝังไว้ในปี 600 ก่อนคริสตศักราช ที่ฉันประทับใจเป็นพิเศษคือเนื้อหาของหนังสือม้วน ซึ่งเป็นคำอวยพรที่พระเจ้าให้ปุโรหิตกล่าวแก่ประชากรของพระองค์ว่า “ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน” (กดว.6:24-25) นี่เป็นคำอวยพรที่พระเจ้าสำแดง (ผ่านทางโมเสส) ให้อาโรนและบุตรชายรู้จักการอวยพรประชาชนในพระนามพระองค์ เหล่าผู้นำต้องท่องจำถ้อยคำเหล่านี้ตามแบบที่พระเจ้าประทาน เป็นการกล่าวแก่ประชาชนตรงตามที่พระเจ้าประสงค์ ถ้อยคำเหล่านี้เน้นว่าพระเจ้าคือผู้ที่อวยพร เพราะกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ถึงสามครั้ง และคำว่า “ท่าน” หกครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์รับความรักและความโปรดปรานของพระองค์มาก ต้นฉบับพระคัมภีร์เก่าแก่ที่สุด บอกเราว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพร เป็นการย้ำเตือนถึงความรักอันไม่จำกัดของพระเจ้าและทรงต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเรา วันนี้หากคุณรู้สึกห่างไกลพระเจ้า จงยึดพระสัญญาในถ้อยคำโบราณนี้ไว้ให้มั่น ขอพระเจ้าอวยพรคุณ ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาคุณ – ABP
 4. สถานที่แห่งการเข้าส่วน
  หลายปีหลังจากที่ร็อบบี้และซาบริน่าสูญเสียคู่ครองคนแรกของตนไป ทั้งคู่ได้พบรักกัน แต่งงาน และรวมครอบครัวเข้าด้วยกัน ทั้งสองสร้างบ้านหลังใหม่และตั้งชื่อว่า ฮาวิลาห์ (เป็นคำในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “บิดด้วยความเจ็บปวด” และ “การนำออกมา”) หมายถึงการสร้างสิ่งที่สวยงามผ่านความเจ็บปวด ทั้งคู่บอกว่าพวกเขาไม่ได้สร้างบ้านหลังนั้นเพื่อลืมอดีต แต่ “เพื่อสร้างชีวิตจากกองขี้เถ้า เพื่อเฉลิมฉลองความหวัง” สำหรับพวกเขาแล้ว “ที่นี่เป็นสถานที่แห่งการมีส่วนร่วมกัน เป็นสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองชีวิตและเป็นที่ที่สื่อว่าเราทุกคนมีความหวังต่ออนาคต” นั่นเป็นภาพที่งดงามของชีวิตที่เรามีในพระเยซู พระองค์ฉุดชีวิตเราออกจากกองขี้เถ้าและให้พระองค์เองเป็นที่ที่เราจะมีส่วนได้ เมื่อเราต้อนรับพระเยซู พระองค์ก็สถิตอยู่ในใจของเรา (อฟ.3:17) พระเจ้ารับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ผ่านทางพระเยซูเพื่อให้เราเป็นของพระองค์ (1:5-6) แม้เราต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวด แต่พระองค์สามารถใช้กระทั่งช่วงเวลาเช่นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อันดีในชีวิตของเราได้ แต่ละวันเรามีโอกาสเติบโตขึ้นในความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเมื่อเราชื่นชมความรักของพระองค์และชื่นบานกับสิ่งที่พระองค์ประทานให้ ในพระองค์มีชีวิตบริบูรณ์ที่เราไม่อาจมีได้หากไม่มีพระองค์ และเราได้รับพระสัญญาว่าความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนตลอดไป (3:19) เราเป็นของพระเยซู เป็นเหตุผลให้เราเฉลิมฉลองชีวิต และเป็นความหวังของเราวันนี้และสืบไปเป็นนิตย์ – AMC
 5. แม้ในพื้นที่ที่ยากเย็นแสนเข็ญ
  ปัจจุบันเจฟฟ์เป็นศิษยาภิบาลอนุชนในเมืองที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเสพเฮโรอีน พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจและสถานการณ์ของเขาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ “ผมอยากปกป้องเด็กๆ ไม่ให้ทำผิดพลาดและเจ็บปวดอย่างผม” เจฟฟ์กล่าว “และพระเยซูจะช่วยพวกเขา” ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจฟฟ์จากการเป็นทาสของสิ่งเสพติดและประทานพันธกิจสำคัญแก่เขาแม้ว่าอดีตของเขาจะเป็นเช่นนั้น พระเจ้ามีวิธีทำให้เกิดสิ่งดีที่ไม่คาดคิดจากสถานการณ์ที่ดูหมดหวัง โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสที่อียิปต์และถูกกล่าวหา และถูกส่งเข้าเรือนจำ เขาถูกขังลืมไปหลายปี แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้และให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจขึ้นตรงต่อฟาโรห์ ทำให้เขาช่วยชีวิตคนได้มากมาย ซึ่งรวมถึงชีวิตของพี่ชายที่เคยทอดทิ้งเขาด้วย ที่อียิปต์โยเซฟแต่งงานและมีลูก เขาตั้งชื่อลูกคนที่สองว่า เอฟราอิม (มาจากภาษาฮีบรูที่แปลว่า “เกิดผลสองเท่า”) โดยให้เหตุผลว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงศ์พันธุ์ทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจ” (ปฐก.41:52) แม้เรื่องราวของเจฟฟ์กับโยเซฟจะเกิดขึ้นห่างกันสามถึงสี่พันปี ชี้ให้เห็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงข้อเดียวกัน คือ แม้แต่ที่ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเราก็อาจกลายเป็นผืนดินอันอุดมเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยและอวยพรคนจำนวนมาก ความรักและฤทธิ์อำนาจของพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอต่อผู้ที่ไว้วางใจพระองค์ – JBB

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top