พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
 1. ทูลขอต่อพระเจ้า
  เมื่อสามีของฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ฉันไม่รู้วิธีเหมาะสมที่จะอธิษฐาน “ทูลขอ” เพื่อเขา ฉันคิดเพียงว่าคนอื่นในโลกนี้มีปัญหาที่ร้ายแรงอย่างสงคราม การกันดารอาหาร ความยากจน ภัยธรรมชาติ แล้ววันหนึ่งขณะที่เราอธิษฐานตอนเช้า ฉันได้ยินเขาทูลขอด้วยใจถ่อมว่า “พระเจ้า ขอทรงรักษาผมด้วย”
 2. เอาชนะความกลัว
  ความกลัวครอบงำชีวิตชายคนหนึ่งมานาน 32 ปี เขากลัวถูกจับเรื่องอาชญากรรมที่เคยก่อ จึงซ่อนตัวอยู่ที่บ้านไร่ของน้องสาว ไม่ออกไปไหน ไม่พบปะใคร ไม่แม้แต่ร่วมงานศพแม่ เมื่อเขาอายุ 64 ปี เขาได้รู้ว่าเขาไม่เคยถูกฟ้องร้องด้วยคดีนั้นเลย เขามีอิสระที่จะใช้ชีวิตปกติ บทลงโทษตามการกระทำนั้นร้ายแรง แต่เขายอมให้ความกลัวการลงโทษเข้าครอบงำ
 3. หนี้ที่ได้รับการยกโทษ
  ในปี 2009 เขตลอสแอนเจลิสได้ยกเลิกค่าปรับโทษจากครอบครัวเมื่อเด็กในครอบครัวถูกจำคุก แม้จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับอีกต่อไป แต่ยังต้องมีการชำระหนี้ค่าปรับที่เกิดก่อนการเปลี่ยนกฎ ต่อมาในปี 2018 เขตดังกล่าวได้ยกเลิกหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้
 4. พระคุณที่ตรงสุดทาง
  รูปปั้นชิ้นเอกของศิลปินดั๊ก เมอร์คีย์ชื่อความเชื่อวางใจอันแรงกล้าเป็นรูปปั้นชายผู้สิ้นหวังทำด้วยโลหะประสมทองแดงกำลังกอดไม้กางเขนมีข้อความว่า “เป็นการแสดงออกที่เรียบง่ายถึงท่าทีชีวิตที่แน่วแน่และเหมาะสม คือการมีเสรีภาพและพึ่งพาพระคริสต์และข่าวประเสริฐโดยสิ้นเชิง”
 5. แสงนำทาง
  ฉันยืนดูโคมไฟเก่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ป้ายเขียนว่ามาจากอิสราเอล เป็นงานแกะสลัก โคมไฟทรงรีนี้มีช่องไว้ใส่น้ำมันและไส้ตะเกียงข้างละช่อง โดยทั่วไปชาวอิสราเอลจะวางตะเกียงนี้ไว้ในช่องผนัง ขนาดของมันจึงเล็กจนวางอยู่บนฝ่ามือคนได้

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top