คุณอยู่ที่: หน้าแรกบทความคริสเตียนหลักข้อเชื่อแผนการไถ่บาปนิรันดร์ของพระเจ้า...

แผนการไถ่บาปนิรันดร์ของพระเจ้า...

น้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้านั้นคือการที่ทรงต้องการเห็นว่ามนุษย์ทุกคน ได้ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะยอมรับว่าตนมีบาป และยอมรับวิธีการชำระบาปในชีวิตของตนโดยมาตรฐานของพระเจ้า เพื่อว่าเมื่อเขาผู้นั้นได้แตกดับจากเนื้อหนังร่างกายแล้ว วิญญาณจิตที่ขาวสะอาดของเขาจะได้ดำเนินต่อไปโดยนิรันดร์กาลในอาณาจักรสวรรค์ ของพระเจ้า ไม่ใช่การถูกทรมานนิรันดร์กาลในบึงไฟนรกร่วมกับซาตานและสมุนของมัน...


           การชำระบาปตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นคือการให้มนุษย์ยอมรับสารภาพในบาป ของตน ให้มนุษย์กลับใจจากความดึงดันที่จะไว้วางใจในกำลังของมนุษย์เอง แต่ให้หันกลับมาสู่พระเจ้า มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งเดียวของชีวิต โดยให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดจิต สุดใจ เหมือนเมื่อครั้งมนุษย์คู่แรกมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนที่จะกระทำบาปโดย การล่อลวงของซาตาน...

           แต่ยิ่งวันเวลาผ่านไปพระเจ้ายิ่งได้พบว่าการกระทำของมนุษย์ยิ่งเลวร้ายหนัก ลงไปทุกที พระเจ้าไม่ปรารถนาจะรับพลีกรรมที่มนุษย์กระทำถวายเป็นครั้งๆอีกต่อไป พระเจ้าจึงได้ทรงประกาศแผนการไถ่บาปอันนิรันดร์ให้แก่มนุษย์เสียเอง การทำพลีกรรมไถ่บาปครั้งนี้พระองค์จะกระทำด้วยวิธีการเดิมคือจะทรงใช้ชีวิต และเลือดเนื้อ แต่ไม่ใช่ของสัตว์ที่มนุษย์จัดหามาถวาย หากแต่เป็นชีวิตและเลือดเนื้อของมนุษย์ และต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปติดมาแต่กำเนิดด้วย !

           จากพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนที่เขียนโดยคนหลายๆคนในระยะเวลาที่ห่างกันนับ ร้อยนับพันปี ภายใต้การดลใจของพระเจ้า มีเนื้อความชี้ไปถึงแผนการที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า พระองค์จะได้ส่ง "ลูกแกะสำหรับการไถ่บาป" ของพระองค์เอง เข้ามาอยู่ในหมู่มนุษย์ และพระเจ้าจะใช้ ลูกแกะ นี้ในการทำพิธีพลีกรรมครั้งใหญ่ครั้งเดียวให้แก่มนุษยชาติทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและยอมรับก็จะได้รับการชำระบาปอันติดตัวมาแต่กำเนิดโดยสมบูรณ์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อและไม่ยอมรับ ก็ยังคงอยู่ภายใต้บาปต่อไป ...

           ลูกแกะสำหรับการไถ่บาป นี้แหละคือผู้ที่เรารู้จักกันในนามของ พระเยซูคริสต์ …

 

 

โดย นายชัยรัตน์ จิตต์แก้ว
E-mail: chairatj@yahoo.com
www.christianthai.net
 

Share

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top