คุณอยู่ที่: หน้าแรกบทความคริสเตียนหลักข้อเชื่อมนุษย์กับพระเจ้า...

มนุษย์กับพระเจ้า...

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรง สร้างทั้งหมดนั้น มนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้ารักที่สุด ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าระบายลมปราณจากพระทรวงของพระองค์เข้าสู่มนุษย์ ซึ่งทรงสร้างร่างกายขึ้นมาจากผงคลีดินหรือมูลธาตุในโลกที่พระองค์ได้ทรง สร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว และโดยลมปราณของพระเจ้านั้นเอง มนุษย์ผู้ชายคนแรกก็ถือกำเนิดขึ้น... พระเจ้าเรียกเขาว่า อาดัม...          มนุษย์ ผู้ชายคนแรกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์มาก่อน ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมผู้ที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการจึง นอนไม่หลับเมื่อพบว่าไม่มีสามารถหาหลักฐานฟอสซิลที่เป็นรอยต่อเชื่อมระหว่าง คนกับลิงให้ใช้ยืนยันทฤษฎีได้อย่างสมบูรณ์พอที่จะปฏิเสธการทรงสร้างของพระ เจ้า... นั่นเป็นเพราะมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนั้นเอง...

          หลังจากทรงสร้างมนุษย์ผู้ชายแล้ว พระเจ้าสร้างมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาโดยการชักเอากระดูกซี่โครงของมนุษย์ผู้ชาย ออกมา (ด้วยวิธีของพระองค์) แล้วทรงใช้เป็นต้นทุนในการสร้างมนุษย์ผู้หญิงขึ้น ...พระเจ้าเรียกเธอว่า เอวา... นี่ก็อีก คือเป็นมนุษย์คนที่สองที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่ไม่ได้มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์มา ก่อน ทั้งสองไม่ได้เกิดจากการผสมกันของเชื้อชีวิตจากชายและหญิง...

          และเช่นเดียวกันกับมนุษย์ผู้ชายคนแรกคือเมื่อเกิดมนุษย์ผู้หญิงขึ้นนั้นเธอก็เป็นสาวทันทีไม่ได้ผ่านการเป็นทารกมาก่อน ...

          ถ้าจะกล่าวว่าพระเจ้าเป็นพ่อแม่ของมนุษย์ทั้งสอง ก็ต้องบอกว่าใช่ แต่ในพระคัมภีร์นั้น ภาพลักษณ์ของพระเจ้าเป็นชายมากกว่าที่จะเป็นหญิง ดังนั้นก็กล่าวได้อีกว่ามนุษย์มีพระเจ้าเป็นพ่อแต่ไม่มีแม่...

          การที่มนุษย์ผู้หญิงเกิดจากส่วนหนึ่งของร่างกาย มนุษย์ผู้ชายนั้น ก็เป็นต้นเค้าว่าชายและหญิงต่างมีชีวิตอันต้องรวมกันและแยกกันไม่ได้ สิ่งที่ชายขาดจะหาพบได้ในหญิง และสิ่งที่หญิงขาดก็จะหาพบได้ในชาย ... ความรักใคร่ผูกพันกันระหว่างชายและหญิงก็เริ่มมีมาแต่ครั้งกระนั้นเอง...

          เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นแล้วก็ทรงประทานสติ ปัญญาอันยอดเยี่ยมให้และทรงประทานเสรีภาพในการดำเนินชีวิตบนพิภพโลกไว้ให้ ด้วย ชะรอยว่าพระเจ้าจะทรงตระหนักว่าพระองค์เองมีอิสรภาพอันไม่จำกัดในการเป็น พระองค์เอง ดังนั้นเมื่อทรงสร้างมนุษย์ตามต้นแบบคือพระองค์เองแล้ว แต่มนุษย์ต้องอยู่ในโลกที่มีมิติจำกัด พระองค์จึ่งได้ทรงประทานเสรีภาพอันไม่จำกัดในการคิดและการกระทำให้แก่มนุษย์ ด้วยเพื่อชดเชยกัน ... แต่การคิดเองทำเองแบบมนุษย์ด้วยวิธีการของมนุษย์นี่แหละที่นำมนุษย์ไปติดกับ ตัวเองในเวลาต่อมา... กับดักนี้คือสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อว่า บาป...
 

 

 

โดย นายชัยรัตน์ จิตต์แก้ว
E-mail: chairatj@yahoo.com
www.christianthai.net

Share

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top