ผลของบาป...

บาปอันเกิดจากซาตานและมนุษย์ได้ทำให้กิจการของพระเจ้าได้รับการกระทบ กระเทือนโดยตรง พระเจ้าได้ทรงกำหนดอนาคตของทั้งซาตานและมนุษย์ไว้เพื่อเป็นการตอบแทนในบาป นั้น... สำหรับซาตาน พระเจ้าทรงสร้างบึงไฟนรกไว้รอรับเมื่อวาระของมันมาถึง พระคัมภีร์กล่าวว่าที่นั่นจะมีชีวิตที่ทรมานอันไม่สิ้นสุด...           และสำหรับมนุษย์นั้น พระเจ้าทรงมีแผนการปลดเปลื้องบาปให้แก่มนุษย์ แต่เนื่องจากบาปนั้นได้กระทำโดยมนุษย์คู่แรกที่ยังไม่เคยมีบาปมาก่อน บาปนั้นจึงได้ฝังอยู่ในสายเลือดที่สืบทอดกันมาจากมนุษย์คู่แรกนั้น ดังนั้นมนุษย์แต่ละคนในรุ่นต่อๆมาจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความบาป

           หลักฐานหนึ่งที่จะพิสูจน์ความบาปโดยกำเนิดของมนุษย์ได้ชัดเจนก็คือมนุษย์ทุก คนรู้จักการทำฉ้อฉลและการอธรรมต่างๆที่เป็นรูปแบบต่างๆของความบาป เช่นการโกหก การอิจฉาริษยา การละโมบ การข่มเหงเอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่า ฯลฯ โดยไม่ต้องมีผู้ใดสั่งสอน...

           มนุษย์ต้องฝึกหัดความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อการดำรงชีพในโลก และทั้งที่พยายามฝึกหัดแต่ก็ยังอาจล้มเหลวได้ แต่เรื่องการทำบาปนั้นไม่ต้องฝึกหัดเลย ทุกคนทำบาปได้โดยกำเนิดทีเดียว...

           ส่วนผลของบาปที่มนุษย์ได้รับนั้นคือพระเจ้าทรงให้มีความป่วยไข้และความตาย ตลอดจนสภาวะอนิจจังในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกสำหรับมนุษย์ และมนุษย์ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง... ความสุขสบายและความอุดมสมบูรณ์ตลอดกาล และชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าเคยประทานให้นั้น มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ได้รับอีกต่อไป...

           มนุษย์คู่แรกถูกขับออกจากสวนเอเดนและได้เที่ยวไปในโลก และได้เป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์และเผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั่วทั้งโลกในกาลต่อมา...

           ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าราคา (ค่าจ้าง) ของบาปคือความตาย... คำว่าความตายนี้ไม่ได้หมายถึงความตายทางเนื้อหนังร่างกาย (มรณะ) แต่อย่างเดียว แต่การที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก และการที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่รัก รวมทั้งความวิปโยคโศกเศร้าทั้งมวลที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์นั้น ก็ถือว่าเป็นความหมายของความตายด้วย ... ตามคติของคริสต์ศาสนานั้นเป็นที่รับรู้กันว่า ทุกคนที่เกิดมาแล้วก็จะมีวิญญาณจิตของตนเองและมีบาปติดมาด้วย ซึ่งจะดำเนินไปในเนื้อหนังร่างกายของตนไปจนสิ้นอายุขัยที่พระเจ้าทรงประทาน มาให้ จากนั้นทุกคนต้องตายทางร่างกายครั้งหนึ่ง ครั้นแล้ววิญญาณจิตก็จะดำเนินต่อไปนิรันดร์โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อหนังร่างกาย อีกต่อไป...

           ดังนั้นช่วงเวลาที่วิญญาณจิตของมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตไปในเนื้อหนังร่าง กายนี่แหละเป็นช่วงที่สำคัญและมีค่าที่สุด เพราะมนุษย์จะได้มีโอกาสจัดการกับบาปที่ตกทอดติดต่อกันมาในวิญญาณจิตตั้งแต่ เกิด ก็ในช่วงเวลานี้นี่เอง !

          เมื่อหมดอายุขัยของเนื้อหนังร่างกายแล้วหากวิญญาณ จิตไม่ได้รับการปลดเปลื้องชำระบาป วิญญาณจิตนั้นก็จะมีบึงไฟนรกเป็นที่หมาย... บึงไฟนรกนี้คือที่ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับซาตานนั่นเอง จะเห็นได้ว่าวิญญาณจิตของมนุษย์ที่ยังมีบาปนั้นพระเจ้าทรงตีราคาให้เท่ากัน กับเหล่าฑูตสวรรค์ที่ชั่วนั่นเอง...

           และหากวิญญาณจิตใดที่ได้รับการปลดเปลื้องชำระบาปด้วยมาตรฐานของพระเจ้าแล้ว วิญญาณจิตนั้นก็จะได้ดำเนินต่อไปอย่างนิรันดร์ในอาณาจักรของพระเจ้า...

           ดังนั้นเริ่มจากการฝ่าฝืนน้ำพระทัยพระเจ้าโดยการสงสัยและไม่เชื่อฟังพระเจ้า และการหันหลังให้กับพระเจ้า หากแต่มุ่งมั่นไปข้างหน้าด้วยกำลังและสติปัญญาของตนเองนั้น มนุษย์คู่แรกก็ได้นำเอาอนาคตของมนุษยชาติทั้งมวลทิ้งลงในบาป ... จากบัดนั้นจวบจนปัจจุบัน...

           มนุษย์คนใหม่ที่เกิดขึ้นจากเชื้อชีวิตของมนุษย์ที่ล้มลงในบาปตั้งแต่แรกก็ ได้ติดเชื้อของบาปไว้ในวิญญาณจิตตั้งแต่เกิดทุกคน และเขาจะได้รับผลของบาปสืบกันไปเรื่อยจนกว่ามนุษย์ผู้นั้นจะหลุดพ้นจากบาป โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระบาปในมาตรฐานของพระเจ้าเท่านั้น...

           ไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์คิดขึ้นเองจะสามารถนำวิญญาณจิตของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปที่ติดมาแต่กำเนิดได้...

 

 


โดย นายชัยรัตน์ จิตต์แก้ว
E-mail: chairatj@yahoo.com
www.christianthai.net

Share

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top