คุณอยู่ที่: หน้าแรกบทความคริสเตียนหลักข้อเชื่อมนุษย์มีอิสระในการเลือก

มนุษย์มีอิสระในการเลือก

หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้ว  พระองค์ก็ทรงประทานอิสระในการเลือกให้แก่มนุษย์  มนุษย์จึงสามารถเลือกที่จะเชื่อพระองค์ก็ได้ หรือไม่เชื่อพระองค์ก็ได้  และพระเจ้าก็ทรงชี้ให้มนุษย์เห็นถึงคุณและโทษของการเชื่อฟัง หรือการปฏิเสธพระองค์อย่างชัดเจนให้แก่มนุษย์  นั่นก็คือ  ถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์  เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้  แต่ถ้าเขาปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระองค์  เขาจะต้องตายเพราะความไม่เชื่อฟังของเขานั้นไม่ได้หมายความว่า  พระเจ้าจะฆ่าเขา  เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระองค์  แต่เป็นเพราะการไม่เชื่อฟังของเขานั่นเอง  ที่ทำให้เขาต้องตาย

ตัวอย่างเช่น  พ่อเตือนลูกว่า  อย่าเอานิ้วมือไปแหย่ปลั๊กไฟ  ถ้าลูกเชื่อฟังคุณพ่อ  เขาก็จะไม่ตาย  แต่ถ้าหากเขาไม่เชื่อฟัง  เอานิ้วมือไปแหย่ปลั๊กไฟแล้วตาย  ขอถามหน่อยเถิดว่า  คุณพ่อคนนั้นเป็นคนฆ่าลูกหรือ ?

แต่เป็นที่น่าเศร้าใจ  ที่มนุษย์กลับเลือกที่จะปฏิเสธพระองค์  ไม่เชื่อฟังพระองค์   ดังนั้น  เขาจึงต้องพบกับผลที่เขาเลือก  นั่นก็คือ "มนุษย์ทุกคนต่างก็ติดเชื้อบาปและต้องพบกับความตาย"

     "เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" (โรม 3:23)
    "แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทำบาปเลย" (ปัญญาจารย์ 7:20)

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

จากหนังสือ ศาสนา...ช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

 
 

 

Share

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top