คุณอยู่ที่: หน้าแรกบทความคริสเตียนหลักข้อเชื่อ

ความเชื่อของคริสเตียน

 

คริสเตียนเชื่ออะไร ขนมธรรมเนียมและการปฏิบัติตนของคริสเตียน

# ชื่อ ฮิต
11 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ 7446

Page 2 of 2

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top