คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมคริสตจักรฉลองครบรอบ 45 ปีและจัดพิธีสถานาปนาศานาจารย์ใหม่ ดร.ทะนุ วงศ์ธนาธิกุล

คริสตจักรฉลองครบรอบ 45 ปีและจัดพิธีสถานาปนาศานาจารย์ใหม่ ดร.ทะนุ วงศ์ธนาธิกุล

28 เม.ย 2013  คริตจักรพระสัญญาเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรแบ๊บติสแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งมั่นและทุ่มร่วมกันในพันธกิจรับใช้พระเจ้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นปีที่ 45 ปีด้วยความชื่นชมยินดี

ในโอกาสนี้ คจ. พระสัญญาฯ จัดพิธี สถาปนา ดร.ทะนุ วงศ์ธนาธิกุล เป็นศาสนจารย์ และแต่งตั้ง ศาสนจารย์ วิเศษ สุทธิประภา เป็นศิษยาภิบาล ฝ่ายรวีศึกษา โดยมี ศาสนจารย์ ดร. ประชา ไทยวัชรมาศ และ ศาสนจารย์ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล เป็นประธานประกอบพิธี โดยมีพี่น้องคริสจัร ร่วมอธิฐานและร่วมแสดงความยินดีในวันนี้

 

ภาพกิจกรรมฉลอง 45 ปีพระสัญญา

 

ภาพกิจกรรมพิธีสถาปนาฯและแต่งตั้งฯ

 


40 ปีคริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทปราการ by prasanya

Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top