คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมกิจกรรม ค่ายอนุชนคริสตจักรพระสัญญา "หัวใจเพื่อพระคริสต์" กาลาเทีย 2:20

กิจกรรม ค่ายอนุชนคริสตจักรพระสัญญา "หัวใจเพื่อพระคริสต์" กาลาเทีย 2:20

 

19-20 ตุลาคม 2012 ณ ภูเขาอธิษฐาน จ.ชลบุรี ที่บางแสน และภาพในวันที่ 20 ตุลาคม 2012 ขอบคุณอาหารมื้อพิเศษ จากครอบครัว ผป.วีระชัย พระเจ้าอวยพระพร

 

 

 

 

 

 
Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top