คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 42 ปี

เฉลิมฉลองครบรอบ 42 ปี


เวลาที่เราหดหู่ ท้อใจ หมดหวัง ให้เราคิดถึงพระเจ้า ให้เราเข้าไปหาพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยเรา (พระธรรม สดุดี 42๗เราต้องวางใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา เพราะชีวิตที่เรามีอยู่เป็นชีวิตที่มีแต่ปัญหา ปัญหานั้นมีตั้งแต่แรกแล้ว

แต่เมื่อชีวิตของเรามีพระเจ้าเข้ามาสถิตในชีวิต ปัญหาเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปทีละอย่าง และทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในทางของพระองค์ และจะกล้าที่จะเจอปัญหาต่อๆไป ซึ่งเหมือนกับคริสตจักร    42ปีของคริสตจักร คริสตจักรได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาและพระเจ้าก็ได้อยู่เคียงข้างคริสตจักรแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน คริสตจักรเปรียบเสมือนบ้านของเรา หลายคนถามว่า เราสามารถนมัสการ อธิษฐาน ที่อื่น ที่ไม่ใช่คริสตจักรได้หรือเปล่า คำตอบคือได้ แต่อะไรจะอบอุ่นไปกว่าการที่เรามานมัสการ อธิษฐาน ได้ใกล้ชิดพระเจ้าที่คริสตจักร เพราะการนมัสการที่คริสตจักร เป็นเหมือนการที่เราร่วมโต๊ะอาหารกับพี่น้องที่คริสตจักรและกับพระเจ้า เป็นความอบอุ่นเหมือนครอบครัวในพระคริสต์ และท่าทีเราควรมีได้แก่

ประการที่ 1 ข้อที่ 1-4 ให้เรามีใจที่กระหายหาพระเจ้าเหมือนกับกวางที่กระหายหาน้ำ เพราคนที่กระเสือกกระสนหาพระเจ้า เขาจะได้รับความบริบรูณ์ในพระองค์ เมื่อเราเจอปัญหาใดๆ เราก็จะขอบคุณพระเจ้าได้ว่าพระเจ้า ทรงสถิตอยู่กับเรา
แม้เวลาที่เรามีปัญหา เช่น เดียวกับ “การที่เราเจอปัญหาของชีวิต ที่ๆเราควรที่จะไป ก็คือที่ๆพระเจ้าได้รอเราอยู่ ไม่ใช่ที่ๆปราศจากพระเจ้า”  หลายคนเวลาที่เจอปัญหาก็ได้พึ่งพาสิ่งของของโลก สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือ ความกระวนกระวายใจ แต่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเปรียบเสมือนแหล่งน้ำที่ให้กวางอย่างเราไปหาพระองค์

ประการที่ 2 ข้อที่ 5 อย่ากระสับกระส่ายในชีวิตแต่จงวางใจในพระเจ้า การที่เราเข้าในนิเวศน์ของพระองค์ ให้เราวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แบกอยู่ แล้วไปหาพระองค์ พระเจ้าจะเป็นผู้ที่แบกภาระของเราแทน

ประการที่ 3 ข้อที่ 11 พระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์เรา พระองค์จะคอยดูแลเรา พระเจ้ารักเรา เพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์  แต่อย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรา หลายครั้งที่เราอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วไม่ได้ ก็เป็นเพราะสิ่งที่เราขอนั้นมันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์หรือยังไม่ถึงเวลาอันควรที่เราจะได้รับ แต่สิ่งหนึ่งคือให้เรามั่นใจว่าคำอธิษฐานเราพระเจ้าทรงฟังเสมอ

“ไม่ว่าเราจะท้อใจ หมดหวัง พระเจ้าก็ยังหวังให้เราเข้ามาหาพระองค์เหมือนกับกวางที่กระหายหาน้ำ แล้วพระองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิตของเรา”

 


23 พฤษภาคม 2010 เฉลิมฉลองครบรอบ 42 ปี
แบ่งปันพระพร  ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์

Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top