คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมพี่น้องในพระคริสต์ร่วมไว้อาลัยแด่อาจารย์ลีLee Davis Bio

พี่น้องในพระคริสต์ร่วมไว้อาลัยแด่อาจารย์ลีLee Davis Bio

การศึกษาช่วยให้คนมีโอกาสที่ดีขึ้น" อุดมการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจของสุภาพสตรีชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ปรารถณาอยากเห็นเด็กๆๆที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น ท่านยอมสละความสุขส่วนตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมารับใช้พระเจ้าที่ประเทศไทย โดยมีความปรารถณาอยากมีส่วนในพันธกิจในการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชนนาคสุนทร จ.สมุทรปราการ เรื่องราวของท่านและการรับใช้ของท่านได้สร้างความสุขมากมายให้กับเด็กๆๆหลายคนในชุมชน

 

 

 

 

 

Education makes the better opportunity for life” this sentence is short but very encouraging message for an American lady to dream to minister for children. Her passion encouraged Mrs.Lee to left her comfort and mother land to travel to serve the lord in Thailand to find the opportunity to share her love for children those who live in the outreach area in Thailand. Her children minitry created lot of joyful storied and helping lot children in the out reach community.

              

 

การรับใช้จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆๆ อาจารย์ลีก็อดทนและวิ่งตามฝันของท่านให้เป็นจริงในชุมชนนาคสุนทร บ้านอับบรา บ้านพระคริสต์ของเด็กๆๆ ปัญหาและอุปสรรคได้สร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้สร้างรอยยิ้มที่มากมายให้กับผุ้คนในชุมชนและเด็กๆๆอย่างมากมาย
Serving the lord and supporting children is not comfortable work but it created the great delighted in her life. She received plenty of smiling from children and sharing lot of happiness among children and people in the out reach community.

แม้ความสุขที่ท่านได้รับนั้นมีมากมายจากรอยยิ้มของเด็กๆๆ แต่ความเจ็บป่วยก็ทำให้ท่านต้องหยุดการทำงานและหลับตาพักผ่อนตลอดกาลต่อหน้าพระพักต์พระเจ้าเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2011 เวลา 15.30 น. ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
Even though she gained lot of smiling from children but the sickness  made her to take the rest. Finally she closed her eyes for the rest forever  on 22 Oct 2011 3.30 PM in USA
 

 

 

ในค่ำคืนของวันที่ 25 ต.ค.2011 พี่น้องในพระคริสต์และเด็กๆๆจากบ้านอับรา ชุมชนนาคสุนทร ได้ร่วมไว้อาลัย ณ.คริสตจักรพระสัญญา เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่การจากไปของท่าน 
ในค่ำคืนนั้น เด็กๆๆจากชุมชนได้ร่วมร้องเพลงพิเศษให้แด่คุณยายที่รักของเด็กๆๆ สู่การพักผ่อนตลอดกาล

On the  night of 25 oct 2011, Brother and sister in Christ attended the memorial service for Mrs. Lee.  Some children from out reach community attended the service and  performed  the special song by the Bamboo flute for Mrs.Lee on the sorrow night.

 

 

 

ท่านสามารถร่วมเขียนคำไว้อาลัยแด่ อาจารย์ลี ได้ที่/ You may leave  your message to Mrs.Lee at her memorial at this link
http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx?n=Bessie-Davis&lc=7490&pid=146242907&mid=4419642

 

ประวัติของอาจารย์ Lee Davis
อาจารย์ลีเกิดวันที่ 6 กรกฏาคม ปีคศ. 1937 ที่ เมืองเบร๊นวูด รัฐเทนเนสซี่ ในขณะที่อาจารย์ยังเป็นเด็ก ครอบครัวของอาจารย์ได้ย้ายไปที่เมืองเลเวล-แลนด์ รัฐเท็กซัส ที่ซึ่งอาจารย์ได้จบการศึกษาภาคบังคับที่นั่น ตลอดชีวิตของอาจารย์นั้นได้มีเป้าหมายคือการศึกษาและความรักต่อพระเยซู คริสต์

 

 

 อาจารย์ลีได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย โฮวาร์ด เพนท์ ในเมืองบราวน์วูด รัฐเท็กซัส ในสาขาด้านการศึกษา และได้สำเร็จระดับปริญญาโทในด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ซัล โรส สเท็จ ในเมือง อัลไพน์ รัฐเท็กซัส อาจารย์ได้สอนในโรงเรียนในหลายๆ เมืองในรัฐเท็กซัส ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ของอาจารย์ในการสอนจะอยู่ที่โรงเรียนมัธยมฟอร์ท สต๊อกตั้น ในบทบาทของการเป็นอาจารย์ในโรงเรียน อาจารย์ได้สอนด้านคณิตศาสตร์ เป็นผู้ฝึกทีมคณิตศาสตร์ ยู.ไอ.แอล และยังได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนฟอร์ท สต๊อกตั้น จากการเป็นอาจารย์สอนนั้น ชีวิตของอาจารย์ลีได้มีผลอย่างใหญ่หลวงต่อนักเรียนของอาจารย์เอง เมื่อไม่นานนัก นักเรียนคนหนึ่งของอาจารย์ลีได้เขียนถึงอาจารย์ในด้านของการเป็นอาจารย์ที่ กวดขัน แต่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการสอนที่แท้จริง เพื่อที่จะสอนนักเรียนทั้งหลายมากกว่าเพียงแค่สอนคณิตศาสตร์เท่านั้น อาจารย์ลีได้แนะแนวนักเรียนทั้งหลายในการเรียนรู้ว่าจะทำการตัดสินใจที่ดี ได้อย่างไร    เรียนรู้จักการเป็นคนที่คิดอย่างอิสระ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาทั้งหลาย
 
อาจารย์ลีได้ทำพันธกิจต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ได้ทำงานในส่วนของคริสตจักรเด็กที่คริสตจักรที่หนึ่ง ในฟอร์ท สต๊อกตั้น รัฐเท็กซัส เป็นเวลานานหลายปี อาจารย์ยังได้มีส่วนในการประกาศต่อเด็กด้อยโอกาสหลายคนในเมืองเดียวกัน อาจารย์และสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สัตย์ซื่อในคริสตจักรได้ทำงานร่วมกันถึงห้า ปี เพื่อผู้คนที่สังคมไม่ต้องการเกี่ยวข้องและทำงานท่ามกลางคนที่หลงหายมากมาย ในสังคม
 
หลังจากที่เกษียณอายุการทำงาน อาจารย์ลีได้ย้ายไปที่กรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อสอนในโรงเรียนคริสเตียนเอกชน ที่โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติ(ปัจจุบันมีชื่อว่า โรงเรียนนานาชาติประชาคม) อาจารย์ลีได้มีสัมพันธภาพที่เยี่ยมยอดท่ามกลางเพื่อนร่วมงาน และเช่นเดียวกัน อาจารย์ยังคงได้สัมผัสชีวิตของนักเรียนหลายคนในชั้นเรียน  มากกว่านั้นอาจารย์ยังได้มีส่วนในการทำงานร่วมกับศิษยาภิบาลคนไทยท้องถิ่น ซึ่งต่อมาอาจารย์ยังได้เป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจที่ประกาศกับเด็กคนไทย ซึ่งมีชื่อว่า พันธกิจช้างน้อย และโดยการร่วมงานกับทีมรับใช้และอาสาสมัครทั้งหลาย พันธกิจนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อประกาศถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์
เขียนโดย คุณทราซี่  รูสท์ ผู้เป็นลูกสาวของอาจารย์ลี
แปลเป็นภาษาไทยโดย ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล ผู้มีส่วนในพันธกิจช้างน้อย

Lee Davis Bio
She was born July 6, 1937 in Brentwood, TN. At a young age her family moved to Levelland, TX where she completed her public education.  Her lifelong passions were education and a love for Jesus Christ.
 
She was a graduate of Howard Payne University in Brownwood, TX with a Bachelors Degree in Secondary Educations and Sul Ross State University in Alpine, TX with a Masters Degree in Education.  She taught middle school in several towns in Texas, with the majority of her years at Ft Stockton Middle School. During her teaching career she taught mathematics, coached UIL math teams, and served as Head of the Math Department at Ft Stockton. The greatest witness of her impact as a teacher comes from her students.  One former student recently wrote of Lee's reputation for being strict, yet the student saw Lee's genuine spirit for teaching the students more than mathematics.  Lee guided her students in learning how to make good decisions, be independent thinkers, and most importantly, know God's love for them.
 
Lee was constantly involved in ministry to children.  She worked in Children's Church at First Baptist Church in Ft Stockton, TX for several years.  She was also involved in outreach to under privileged children in the same town.  She and another couple from the church diligently served for five years among a population typically forgotton and lost in society.
 
Upon retirement she moved to Bangkok, Thailand to teach in a private Christian school. At the International Christian School Mrs Lee gained many wonderful friendships among her colleagues.  Likewise, she continued touching the lives of middle school students. In partnership with a local Thai pastor she also founded an outreach to Thai children called Chang-Noi Ministry.  Along with a staff and local volunteers the ministry continues today to share the love of Jesus Christ.
Traci Reust (Lee’s daughter, writer)

About Chang Noi Ministry         

Chang Noi Ministry, with headquarters in Paknam, Samutprakarn, Thailand, is committed to serving the Lord through outreach ministries that giving people education and Jesus Christ like  Abba House and the Nardsoontorn Project.
    

Working through local and international volunteers, Chang Noi participates in church strengthening activities through seminary internships, the teaching of English to Thai national pastors, and church planting.

เกี่ยวกับพันธกิจช้างน้อย
พันธกิจช้างน้อยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ได้ถูกตั้งเพื่อรับใช้พระเจ้าผ่านพันธกิจประกาศ โดยให้ความรู้และให้พระเยซูคริสต์แก่ผู้คน เช่นบ้านอับบาและโครงการนารถสุนทร  ในการทำงานผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นและต่างประเทศ พันธกิจช้างน้อยเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร โดยผ่านการฝึกงานของนักศึกษาพระคริสตธรรม, การสอนภาษาอังกฤษให้ศิษยาภิบาลไทยและการตั้งคริสตจักร

For more detail please visit: www.chang-noi.org
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ : www.chang-noi.org

Brochure/แผ่นพับพันธกิจช้างน้อย
{yoogallery src=[/images/gallery/bo/] width=[100]}

ตัวอย่างกิจกรรมที่บ้านอับรา/Abra House Activity

http://www.oknation.net/blog/thaithai/2010/07/20/entry-2

 

 

free counters


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top