คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาบางทีชีวิตของเราสุขสบายขึ้นจนจนลืมขอบคุณพระเจ้า

บางทีชีวิตของเราสุขสบายขึ้นจนจนลืมขอบคุณพระเจ้า

เมื่อเราย้อนกลับไปมองพระพรของพระเจ้า ตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อต้องการอวยพรชีวิต แต่มนุษย์ได้ตกอยู่ในความบาป  จึงทำให้ขาดพระพรของพระเจ้า แต่ด้วยความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชีวิตเรา หลายครั้งเราลืมขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่พระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้เรา   เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่  พระเจ้าได้ทรงอวยประเทศไทย เป็นสยามเมืองยิ้ม เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีสถานประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเกิดขึ้นหลายแห่ง  เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่คริสตจักรต่างคณะร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งคณะ จึงทำให้เกิดกลุ่มเครือข่ายคริสเตียนจังหวัดสมุทรปราการ  และเราทุกคนสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่มาถึงชีวิตของเรา   และสามารถเรียนรู้ตัวอย่างชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์ซึ่งมีดังนี้

คนที่ 1 โยเซฟ พระเจ้าได้ให้ของประทานโยเซฟเรื่องการทำนายฝันได้  โยเซฟฝันว่าพี่น้องต้องมากราบไหว้เขา จึงทำให้พี่น้องไม่พอใจ จึงคิดจะฆ่าโยเซฟ แต่ไม่สำเร็จจึงไปขายโยเซฟแทน พระเจ้าได้ทดสอบเรื่องภรรยาของโปทิฟาร์ แต่โยเซฟสามารถเอาชนะได้ ดังนั้นเขาถูกลั่นแกล้งให้ถูกจำคุก เมื่อขณะที่อยูในคุกนั้น เขาสามารถทำนายฝันได้ เขาจึงได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำประเทศรองจากฟาโรห์ พระเจ้าได้ยกโยเซฟขึ้น  เขาสามารถบริหารประเทศแม้ขณะเกิดการกันดารอาหาร โยเซฟได้สะสมอาหารเพื่อไว้กินในช่วงเกิดการกันดารอาหาร ในเหตุการณ์นี้จึงให้ครอบครัวได้กลับคืนดีกัน พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเรา และในแผนการที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นให้เรามั่นใจในพระองค์ เพราะความทุกข์เหล่าพระองค์ทรงให้พระพรซ่อนอยู่เพียงแค่ให้วางใจในพระเจ้า

คนที่ 2 ดาวิด  เป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะถ้าเปรียบกับปัจจุบันของไทย คือ เด็กเลี้ยงควาย ซึ่งไม่มีความโดดเด่นอะไรเลย แต่พระเจ้าได้เลือกเขาให้เป็นกษัตริย์  เขาสามารถฆ่าโกลิอัทซึ่งเป็นทหารเอกที่มีความสามารถในการบเป็นคนตัวใหญ่  แต่พระเจ้าอยู่ในดาวิดจึงทำให้ดาวิดสามารถทำได้ทุกสิ่ง  พระเจ้าไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตา แต่พระเจ้าทรงมองดูที่ภายในจิตใจของดาวิด  

คนที่ 3 เปาโล  เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เคยเป็นคนที่ข่มเหงคริสตจักร แต่เมื่อเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า  เขากลับใจใหม่รักพระเจ้าสุดหัวใจ  อ.เปาโลกลับกลายเป็นนักประกาศและออกไปประกาศตามที่ต่างๆ หลายคนไม่เห็นด้วยจึงจับอ.เปาโลเข้าคุก แม้ขณะที่ติดคุก  อ.เปาโลไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาสำหรับเขาเลย เขาสามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้า อ. เปาโลไปอยู่ในคุกได้คุกเข่าอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าอ.เปาโลทำให้คุกนั้นเป็นวิหารสถานนมัสการพระเจ้า ถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่มีใครสามารถขัดขวางเราได้  เพียงแค่ให้เราตั้งใจจริงกับพระองค์ และหมั่นอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าอย่าให้การอธิษฐานนั้นห่างเหินจากชีวิตของเราเลย
ถ้าชีวิตของเรามั่นคง ไม่หยุดติดตามพระเจ้า เชื่อว่าเราจะเห็นพระพรที่หลั่งไหลในชีวิตเรา  และจะทำให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกรณี แม้ว่าเราจะทุกข์หรือสุข  เมื่อตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเจ้า พระองค์ประทานสิทธิการเป็นบุตรให้เรา  เราจะมีสิทธิ์รับมรดกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราเพียงแค่เรามีความเชื่อ

ปฐม26.12 26:12  “อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่ท่าน” ปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกที่พระเจ้าทรงอวยพระพร  ได้เขียนไว้ว่า อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า ไม่ใช่ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ต้องทำงาน  พระเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้น  แต่ให้เราทำสิ่งใดด้วยความเชื่อ หว่านด้วยความเชื่อ  เวลาเราทำงานทำด้วยความเชื่อ ทำธุรกิจด้วยความเชื่อ  เลี้ยงลูกด้วยความเชื่อ ฯลฯ พระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่ประกอบไปด้วยความเชื่อ

แบ่งปันพระพร  ศจ.ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุลและผป.ศุภเลิศ ศรีเสถียรวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2013
 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top