คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้

ถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้

หลายครั้งเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เราสามารถเรียนรู้จักประสบการณ์ชีวิตความผิดพลาดหรือความสำเร็จของคนอื่นได้  เช่น ชีวิตของอ.เปาโลที่ท่านประสบความทุกข์ยากลำบากขณะที่อยู่ในคุก ท่านสามารถจะมีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นได้  ข้อที่ 4 “ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนัง ถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนัง ข้าพเจ้าก็มีมากกว่าเขาเสียอีก”  อ.เปาโลเป็นคนที่มีการศึกษามีความรู้และเป็นผู้ที่มีคนยอมรับนับถือมาก  แต่ท่านยังกระหายหาพระเจ้า ท่านต้องการมีชีวิตใหม่เมื่อท่านได้ให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่าน จึงทำให้ท่านได้รู้แน่ชัดพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นสันติสุขแท้      

 

ในพระธรรม  โรม12:2  “ อย่าทำตามอย่างคนในโลกนี้ แต่ท่านจงรับกาเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”  เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้เราลืมสิ่งเก่าๆที่ไม่ใช่นำพระทัยพระเจ้า

 

ถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ เพราะการติดตามพระเจ้า พระองค์ทรงประทานพระพรและความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระเจ้าทรงสัญญาอีกว่าพระองค์จะประกันชีวิตให้กับผู้เชื่อ และเข้ามาครอบครองชีวิตของเรา อ.เปาโลได้ตรัสกับตัวเองเสมอว่า

1.แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้อ 7 อ.เปาโลได้กลับใจใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งสารพัดที่ท่านเคยมีเป็นสิ่งไร้ประโยชน์  เมื่อท่านได้รู้จักและได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า ทำให้อ.เปาโลได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  และพระองค์ไม่เคยทำให้อ.เปาโลผิดหวัง

2.ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้อ 8 แม้ว่าเราจะมีเงินในบัญชีมากมาย  มีการงานที่ดี มีการศึกษาสูง ทุกสิ่งที่เรามีก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่รู้จักพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตและ นำความรอดมาถึงเรา ดังนั้นเราต้องปฎิบัติตามถ้อยคำของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดและแสวงหาพระองค์ และมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจนวันที่พระองค์กลับมารับเรา

3.ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ข้อ 8 บางครั้งพระองค์ทรงมีบททดสอบในชีวิตของเรา อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ยอห์น14:1  เพราะการทดสอบของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้ที่ประสบปัญหาผ่านทางการทดสอบที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นกับเรา


แบ่งปันพระพร  ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013
พระธรรมฟิลิปปี 3:7-11

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top