คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาข้อคิดจาก พระธรรม โยบ

ข้อคิดจาก พระธรรม โยบ

โยบเป็นคนที่พระเจ้ารักมาก ร่ำรวยมาก มีคนนับหน้าถือตามาก แต่แน่นอน คนเราเมื่อมีคนรักมาก ในพระคัมภีร์บอกว่าโยบนั้น ใครๆ ก็เชื่อฟัง ใครๆ ก็เกรงใจ ใครๆ ก็ให้เกียรติ คงไม่ใช่เพราะว่าโยบมีทรัพย์สมบัติมากมายเท่านั้น เพราะโยบเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ตามที่พระเจ้าได้บอกไว้ในพระคัมภีร์  โยบมีภรรยา มีบุตรชาย 7 คน บุตรหญิง 3 คน แกะ 7,000 ตัว อูฐ 3,000 ตัว วัว 500 คู่ และลาตัวเมีย 500 ตัว และท่านมีคนใช้มากมาย แล้วท่านก็มีเพื่อนที่เป็นสหายที่สนิทอยู่ 3 คน คนหนึ่งชื่อเอลีฟัส ชาวเทมาน อีกคนหนึ่งชื่อบิลดัด ตระกูลชูอาห์   และอีกคนหนึ่งชื่อโศฟาร์  ชาวนาอาเมห์ ตอนที่โยบ เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น เขาทั้ง 3 ก็มาหาโยบ แล้วก็มานั่งเฉยๆ อยู่กับโยบ 7 วัน 7 คืน ไม่กล้าพูดอะไรสักคำเดียว เพราะดูสภาพของโยบแล้ว ก็พูดอะไรไม่ออก เพราะเป็นฝีดาษเต็มตัว นั่งบนกองขี้เถ้า แล้วก็เอาหม้อดินที่แตกแล้ว มาขูดที่ฝีดาษตามตัว ตามหัว


โยบ 1:6-12
“อยู่มาวันหนึ่ง  เมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้า  ซาตาน  ได้มาในหมู่เขาด้วย  พระเจ้าตรัสถามซาตานว่า  "เจ้ามาจากไหน"  ซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า  "จากไปๆ มาๆ  อยู่บนแผ่นดินโลก  และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น"  และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  "เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบ ผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่า ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา  เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม  เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย"  แล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า  "โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆ หรือ  พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา  และครัวเรือนของเขา  และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ  พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา  และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน  แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด  และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น  ที่เขามีอยู่  และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์"  และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  "ดูเถิด  บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า  เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น"  ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า”ข้อ 13-20 ในช่วงวันเดียว ฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ถูกเขาขโมยไปหมด ลูกทั้งผู้ชายผู้หญิงตายหมด บ้านเรือนที่ลูกๆ อยู่ ก็ถูกเผาทิ้งหมด โยบ 1:20-21 ของชีวิตของโยบ มีคนนับหน้าถือตา แล้วเป็นคนที่พระเจ้าชม เป็นคนเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้า หันจากความชั่วร้าย ลูกตาย ทรัพย์สมบัติหมด แต่โยบก็ไม่ต่อว่าพระเจ้า แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าโยบ1:22 “ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาป หรือกล่าวโทษพระเจ้า” โยบ2:6-8 “และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า  "ดูเถิด  เขาอยู่ในอำนาจของเจ้า  จงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้น" ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า  และได้ให้โยบเป็นฝีร้าย  ตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะ  และท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกขูดตัวของท่าน  และนั่งอยู่ในกองขี้เถ้า”พระเจ้าบอกว่า “ชีวิตของเขา เจ้าอย่าแตะ แต่ให้ทำร้ายร่างกายเขาได้” สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา จงรู้เถิดว่าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต ไม่มีทางได้เกิดขึ้น แต่ถ้าพระเจ้าอนุญาต พระเจ้าก็มีพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของท่าน


บทที่ 3 ทั้งบทเลย โยบยังไม่แช่งพระเจ้า ยังไม่ด่าพระเจ้า ถึงแม้จะต้องนั่งอยู่ในกองขี้เถ้า เจ็บปวดแสนสาหัส


โยบ 7:1-21 พอไปนานเข้า ก็คร่ำครวญถึงชีวิตของตน  โยบ23:1-5 “พระเจ้าอยู่ที่ไหน อยากจะเจอพระเจ้า อยากจะถามว่า ‘ทำไมพระองค์ทำกับลูกอย่างนี้ ทำไมปล่อยให้ทุกข์ทรมานอย่างนี้’ ลูกไม่ได้ทำผิดอะไร” นี่ก็เป็นคำคร่ำครวญ ภาวนาถึงความเจ็บของตัวเอง อยากจะเจอพระเจ้า  เจอตรงนี้ คือจะท้าทายกับพระเจ้าล่ะ ผิดตรงไหนล่ะ ทำไมถึงให้เจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมาน ทำไมถึงให้คนอื่นเหยียดหยาม ดูถูก พอไปถึงตรงนั้น พระเจ้าก็ยังไม่มา ก็เริ่มรำลึกถึงความสุขสบายในครั้งก่อน ให้เปิดอ่านในโยบ บทที่ 29 ทั้งบท ในโยบ29:1-13  โยบได้คิดถึงช่วงที่พระเจ้าได้อวยพรเขา แล้วเขาก็ระลึกถึงว่า “พระเจ้าได้อวยพรฉัน มีคนนับหน้าถือตา ฉันจะไปที่ไหน ก็จะมีคนคอยล้างเท้า มีคนเชื้อเชิญ มีคนให้เกียรติ มีคนพูดดี แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วย ได้ช่วยเหลือคนยากจน ให้มีความสุข” แต่วันนี้ มานึกถึงความทุเรศของตัวเอง


 โยบ 30   ชีวิตของโยบ เราจะสังเกตว่าในขั้นตอนชีวิตของมนุษย์นั้น ก็เหมือนกับเราทุกคนนี่แหละ เจอปัญหา ตอนแรกก็ “โอเค ลูกไม่เป็นไร ขอบคุณพระเจ้า” พอเจอหนักๆ ต่อว่าพระเจ้า ในสายตาของโยบ เขาไม่ผิด เพราะสิ่งที่พระเจ้าได้พูด ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าโยบบริสุทธิ์   เพื่อนของโยบทั้งสามคน ก็ต่อว่าโยบ ตอนแรกก็สงสารเพื่อน แต่อยู่ไป ก็เริ่มด่าโยบว่า “ไปด่าพระเจ้าทำไม พระเจ้าไม่ผิดหรอก เพราะคุณทำผิด ถึงเป็นอย่างนี้” นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราๆ ทำกัน แล้วก็มีคนอีก   ประเภทหนึ่ง ประเภทสุดท้าย ยังมีเอลีฮูอีกคนหนึ่ง โยบ บทที่ 32 – 37 และสุดท้ายไม่ว่ามนุษย์จะเป็นอย่างไร ไม่ว่าโยบจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นภรรยา เพื่อน หรือเอลีฮูจะเป็นอย่างไร คำตอบก็มาจากพระเจ้าเสมอ อ่านในโยบ 38-41
โยบ 42:12 ในบทที่ 1 บอกว่าโยบมีแกะ 7,000 ตัว อูฐตอนแรกบอกว่ามี 3,000 ตัว วัวตอนแรกบอกว่า 500 คู่ และลาตัวเมีย บอกว่ามี 500 หลังจากที่โยบผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายพระเจ้าได้คืนให้โยบมากกว่าเดิม ถ้าพระองค์ทรงรักใครจะสถิตกับเขา เพราะพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทรงสร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ พระองค์ไม่มีบาป พระองค์จะทำอะไรก็ได้ ฉะนั้นให้เราเรียนรู้กับพระเจ้าด้วยใจถ่อม ดั้งนั้น คริสเตียนไม่ใช่ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่ต้องทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และให้เรานมัสการพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้า

แบ่งปันพระพร  อจ.พนม  หนูไพโรจน์
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top