คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาขจัดความบาปที่อยู่ในตัวเรา

ขจัดความบาปที่อยู่ในตัวเรา


พระเจ้าที่เราเชื่อทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่  (เช่นเดียวกับตัวอย่างชีวิตของท่านมาร์ติน  ลูเธอร์ ท่านเป็นตัวแทนให้คริสเตียนเกิดขึ้น เพราะท่านไม่เห็นด้วยกับบาทหลวงที่ดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง มาร์ติน ลูเธอร์ได้อ่านพระธรรมโรมได้ค้นพบหลักความจริงของพระเจ้าซึ่งบาทหลวงได้สอนไปนั้นไม่ตรงกับที่พระธรรมโรมได้กล่าว

มาร์ติน ลูเธอร์จึงได้มีการร่างหลักความจริงในพระธรรมโรม มา 95 ข้อ เมื่อบาทหลวงรู้เช่นนั้นจึงสั่งฆ่ามาร์ติน ลูเธอร์  ท่านได้หนีไปเพราะไม่สามารถสู้กับสำนักสงฆ์ได้ ท่านได้แต่อธิษฐาน และนั่งๆนอนๆด้วยความเหนื่อยใจ วันหนึ่งภรรยาได้แต่งกายด้วยชุดสีดำ ได้พูดกับมาร์ติน ลูเธอร์ว่าพระเจ้าตายแล้ว “ถ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จะสิ้นหวังทำไม? ” ซึ่งเป็คำพูดคำเดียวที่สะกิดใจมาร์ติน ลูเธอร์ ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขา เขาจะกลัวทำไมเพราะทรงพระชนม์อยู่ )และในพระธรรมโรม6 อ.เปาโลได้หนุนใจว่า ท่านเคยเป็นทาศของความบาปแต่โดยโลหิตของพระองค์ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรม ได้มีชีวิตใหม่ได้หลุดพ้นจากบาปที่ท่านเคยขายให้กับบาปเมื่อท่านได้คิดถึงชีวิตในอดีตของท่าน ท่านเป็นตัวเอกของความบาปและเป็น1ในฟาริสีที่ยึดตามธรรมบัญญัติ พระคุณของพระเจ้าทำให้ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์(โรม 7:7-25)

ข้อที่24 โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชรอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ มีเรื่องเล่าจากหนังสือ พระเยซูทรงนอนบนในหญ้า เพราะรางหญ้าาในสมัยนั้นสกปรก มีกลิ่นเหม็น และมีพวกแมลง เป็นสถานที่ที่ต่ำต้อย แต่ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้พระเยซูลงมาประสูติที่รางหญ้าซึ่งเป็นที่ที่สกปรก ทั้งมีกลิ่นเหม็น นั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าลงมาประสูติเพื่อคนบาปอย่างเราที่เต็มไปด้วยความบาป แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้ายอมเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม  ที่ปราศจากความบาป   โหราจารย์เขามากราบนมัสการพระองค์ไม่ได้กราบไหว้รางหญ้าที่เต็มไปด้วยความสกปรก แต่มากราบไหว้พระเยซูผู้ทรงอยู่บนรางหญ้า ถ้าเราต้องการให้พระนามของพระองค์ได้รับการสรรเสริญ          

 

ชีวิตของเราต้องเป็นแบบ อย่างที่ดี แม้ขณะนี้เราคิดว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าใช้ไม่ได้ แต่ให้เรานึกว่าพระเจ้าใช้เราได้ เพราะโลหิตของพระเยซูชำระเราให้เป็นคนใหม่      และพระองค์จะเปลี่ยน แปลงชีวิตใหม่ให้เราเป็นคนชอบธรรมให้เราสารภาพบาปกับพระองค์ “พระ องค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมจะยกโทษในความผิดบาปของเราและให้เราหันจากบาป”


ข้อ25  “ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้างพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของข้าพเจ้าแต่ฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาศของกฎแห่งบาป” พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับคนบาปทุกคน แม้ว่าเราเป็นคนบาปสักแค่ไหนพระองค์ก็มาตายเพื่อเรา  เพราะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขกับเราเพียงแค่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วพระองค์จะประทานฤทธิ์เดชให้กับผู้เชื่อ ให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์จนสุดปลายแผ่นดินโลก และชีวิตของเราให้เราวางใจในพระเจ้าให้พระองค์นำหน้าชีวิตของเราอย่าทำอะไรโดยปราศจากพระองค์ เมื่อเรานำหน้าพระเจ้าเราจะเจอกับความวุ่นวายความล้มเหลว เมื่อเรามอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้าเราจะพบความสำเร็จ พระองค์ได้เตรียมพระพรไม่เพียงแค่ในโลกนี้แต่พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเรา                       
 

แบ่งปันพระพร ดร.ทะนุ วงศ์ธนาธิกุล

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top