คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาชีวิตที่เป็นพร

ชีวิตที่เป็นพร

 พระธรรม  2 ทิโมที 3:1-5  


 “พระธรรมตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่า คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น  ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า ยึดถือทางพระเจ้าเพียงแต่เปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น  จงอย่ายุ่งเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น”

 


ในพระธรรมตอนนี้ ให้เราได้เห็นภาพของยุคสุดท้าย มี 3 สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้


1.    ศีลธรรมตกต่ำลง ดังในปัจจุบันประเทศชาติของเราไม่เจริญขึ้น ในขณะที่ในหลวงทรงทำงานอย่างหนักก็เป็นเพราะสังคมตกต่ำลง แทนที่ช่วยกัน กลับเกลียดกัน ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น ทั้งหมดเป็นเพราะศีลธรรมที่ตกต่ำลง และในพระธรรมของพระเจ้าได้บอกถึงความบาปของมนุษย์ ซึ่งเริ่มจากมนุษย์คู่แรก แต่พระเยซูก็เป็นทางเดียวที่เราจะรอดจากความบาป และเราก็มีหน้าที่ที่จะประกาศความรอดให้กับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า


1.    ไม่สนใจความจริง ความจริงก็คือพระธรรมของพระเจ้า ก็เพราะว่าพระเจ้าคือความจริง เป็นทางนั้น และเป็นชีวิต ถ้าเราอ่านพระธรรมของพระเจ้า เราก็จะรู้พระประสงค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ประทานทางที่ถูกให้แก่เรา   เราก็ควรที่จะรู้สำนึกพระคุณของพระองค์ และมั่นศึกษาพระธรรม เพื่อให้เรารู้ความจริงที่พระเจ้าบอกให้แก่เรา


2.    คริสตจักรจะถูกข่มเหง เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเพราะ นี่เป็นแผนการของมารซาตาน แต่เราจะต้องอดทนในทางของพระเจ้า เพราะว่าทางของพระเจ้าเป็นทางที่ยากลำบาก  แต่เราจะผ่านไปโดยพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงเสริมกำลังเรา

“ในยุคสุดท้ายไม่มีสักคนเดียวที่รอดด้วยตัวเอง ยกเว้นแต่ทางของพระเยซูคริสต์ และเราจะต้องหนักแน่นในทางของพระองค์
 

แบ่งปันพระพร  ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล

 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top