คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้องมีแพ้มีชนะ

ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้องมีแพ้มีชนะ

 

ชีวิตของเราอยู่ในพระคริสต์จะต้องประกอบด้วยความเชื่อ แม้ขณะที่เราประสบกับความทุกข์ เจอกับความพ่ายแพ้ แต่พระเจ้าจะให้เราได้พบกับความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเช่นกัน พระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเรา และเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของบรรพบุรุษเช่น

อับราฮัม
พระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม  พระเจ้าทรงตรัสกับอับราฮัมให้ออกจากเมืองไปยังเมืองที่พระเจ้าตรัสซึ่งไม่รู้ว่าเมืองที่จะไปนั้นเป็นอย่างไร แต่อับราฮัมไปด้วยความเชื่อ   การเชื่อฟังคือการจงรักภักดีต่อพระเจ้า จึงทำให้พระเจ้าอวยอับราฮัมอย่างมาก แต่อับราฮัมก็มีความบกพร่องในชีวิตขณะที่อับราฮัมไปถึงเมืองแห่งหนึ่ง อับราฮัมได้บอกกับกษัตริย์เมืองนั้นว่าภรรยาเป็นน้องสาวเพราะเกิดความกลัว  ในที่สุดกษัตริย์ได้สนใจนาง เพราะนางสวยมากกษัตริย์ได้ยกทรัพย์สมบัติให้อับราฮัม  แต่พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังทำให้เกิดวิบากขึ้น  ถ้าไม่คืนภรรยาคืนให้กับอับราฮัม บางครั้งอยากจะพึ่งความสามารถของเรา แต่กลับไม่ได้พึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระองค์ต้องการความเชื่อของเรา
 
โมเสส
พระเจ้ามีแผนการที่ดีต่อชีวิตโมเสส เพื่อเป็นผู้นำในการปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้า  แม้ในขณะที่ชาวอียิปต์ต้องการฆ่าชาวอิสราเอลที่เกิดมาเพราะไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลมากขึ้น แต่โมเสสไม่ถูกฆ่าเพราะแม่ของโมเสสได้เอาไปลอยน้ำ พระเจ้าได้เตรียมพระราชธิดาของประเทศ
อียีปต์ได้เอามาเลี้ยง  พระเจ้าได้วางแผนชีวิตของโมเสสไว้อย่างดี  วันหนึ่งโมเสสได้ฆ่าชาวอียีปต์คนหนึ่ง ทำให้โมเสสเกิดความกลัวได้หนีออกจากเมืองประมาณ 40 ปี หลายครั้งเราอาจเกิดความทุกข์ แต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีต่อชีวิตของเราแล้ว เราไม่ต้องกลัว ให้เราฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้า
พระเจ้าได้เตรียมเอลียาห์เพื่อรับใช้พระเจ้าและเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า  เพราะว่าเวลานั้นมีการนับถือพระบาอัลเป็นจำนวนมาก เอลียาห์รู้ว่าพระเจ้าเที่ยงแท้มีเพียงองค์เดียว จึงทำให้เกิดการท้าลองว่าพระเจ้าของใครเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่สุด โดยการเอาสัตว์มาวางไว้ที่แท่นบูชาและให้ขอไฟจากเบื้องบนลงมาเผาไหม้เครื่องบูชา   ผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลได้มีการร้องเรียกพระของตนเองโดยการทุบตีตัวเอง แต่พระบาอัลไม่ได้ตอบสนองอะไรเขาเลย ส่วนเอลียาห์ร้องเรียกพระเจ้า พระเจ้าได้เทไฟจากเบื้องบนลงมาเผาไหม้แท่นบูชา และเขาสามารถประกาศได้ว่าพระเจ้าของเขาทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้  พอรุ่งเช้าพระราชินีเยเซเบลโกรธมากจึงสั่งฆ่าเอลียาห์  ทำให้เอลียาห์เกิดความกลัวจึงหนีออกจากเมืองไปอยู่ในป่า เขาหนีและทุกข์ใจมาก และเขาขอตาย แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้ตาย พระเจ้าได้ช่วยเขาให้เขาหายจากความกลัว  และอีกตอนหนึ่งพระเจ้าได้ตรัสให้เอลียาห์ให้ไปหาหญิงม่ายคนหนึ่งและได้ขอกินอาหารมื้อสุดท้ายของหญิงม่ายนั้นและนางก็ให้กิน พระองค์ได้อวยพร อาหารการกินรวมถึงน้ำมันก็ไม่หมด  ชีวิตของเราเช่นกันแม้ว่าเราจะเจอกับความทุกข์ยากลำบากมากมาย เราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต  พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา  ชีวิตเราต้องมีความเชื่อ  เราต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อ สุดท้ายด้วยความเชื่อ
 
 

แบ่งปันพระพร  ศจ.ศุภชัย  วงศ์ธนาธิกุล

วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2010
 
พระธรรม  พระธรรม โรม 1:17
คำนำ
 

 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top