คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนา

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

บทความและพระคำ แบ่งปันโดยคณาจารย์ เทศนา

ณ คริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทรปราการ

 

# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
1 "พูดความจริงต่อกัน" 16 สิงหาคม 2558 4856
2 ความรักใหญ่ที่สุด 02 สิงหาคม 2558 4434
3 “ แม่เป็นผู้ให้” 09 สิงหาคม 2558 5040
4 ใช้เวลาและอธิษฐานทูลเรื่องราวชีวิตต่างๆกับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 19 กรกฎาคม 2558 1963
5 ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า 12 กรกฎาคม 2558 3832
6 สรุปคำเทศนา ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในสมัยจะสิ้นยุค โดยดร.กำจร 15 เมษายน 2558 4874
7 ข้อคิดจากชีวิตชีวิตของนางมารีย์ 09 เมษายน 2558 3799
8 บางทีชีวิตของเราสุขสบายขึ้นจนจนลืมขอบคุณพระเจ้า 17 พฤศจิกายน 2556 3712
9 ข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี 10 พฤศจิกายน 2556 4494
10 ชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู 07 พฤศจิกายน 2556 5778
11 ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ?? 13 ตุลาคม 2556 9044
12 ถ้าเรายังเสียดายชีวิตเก่า เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ 27 ตุลาคม 2556 4110
13 ข้อคิดจาก พระธรรม โยบ 11 กันยายน 2556 8404
14 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล 21 สิงหาคม 2556 4614
15 หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง 05 พฤษภาคม 2556 4522
16 อนิจจัง 24 กุมภาพันธ์ 2556 3553
17 ความรักแบบพระคริสต์ 10 กุมภาพันธ์ 2556 6228
18 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์ 13 มกราคม 2556 2995
19 วันคริสตมาส 30 ธันวาคม 2555 3128
20 ชีวิตที่เป็นพร 07 พฤศจิกายน 2553 8469
21 การให้อภัย 02 ตุลาคม 2553 4265
22 ความรอดของคนต่างชาติ 05 กันยายน 2553 5827
23 ขจัดความบาปที่อยู่ในตัวเรา 05 มิถุนายน 2553 6160
24 การฟื้นคืนพระชนม์ 09 เมษายน 2553 4063
25 การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม 09 เมษายน 2553 9354
26 ชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ 09 เมษายน 2553 6685
27 การพิพากษาของพระเจ้า 09 เมษายน 2553 6918
28 การเผชิญการทดลอง 09 เมษายน 2553 7597
29 ความบาปและการช่วยกู้ 09 เมษายน 2553 9293
30 ความสุขแบบคริสเตียน 07 เมษายน 2553 13071
31 การเป็นหนึ่งในพระคริสต์ 07 เมษายน 2553 9384
32 10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา 07 เมษายน 2553 5222
33 เคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน 07 เมษายน 2553 11171
34 ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ต้องมีแพ้มีชนะ 06 เมษายน 2553 7976

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top