คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมเครือข่ายคริสเตียนสมุทปราการร่วมใจอธิฐานแห่งชาิติ ที่ คจ.พระสัญญา

เครือข่ายคริสเตียนสมุทปราการร่วมใจอธิฐานแห่งชาิติ ที่ คจ.พระสัญญา

เครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการ ร่วมใจกันอธิฐานเผื่อแห่งชาติ ที่คริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทปราการ ในวันที่ 15 พ.ย.2009 ในงานดังกล่าว มีพี่น้องจากคริสตจักรในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกว่า 400 คนร่วมใจกันอธิฐานที่คริสตจักรและร่วมนมัสการร่วมกัน

ในการอธิฐานแห่งชาติครั้งนี้ หัวข้อที่สำคัญในการอธิฐาน ได้แก่ ปัญหาบ้านเมือง ปัญหาความไม่สงบต่างๆๆ รวมทั้งการประกาศกิตคุณในพื้นที่ต่างๆๆของประเทศไทย

 

การจัดงานดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมของเครือข่ายคริสเตียนสมุทปราการ ที่จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดอธิฐาน โดยในงานจะมีการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบต่างๆๆ โดยสมาชิกแต่ละคริสคจักรจะนำมาจัดแสดงถวาย เพื่อหนุนใจกันและกันของพี่น้องคริสเตียนในจังหวัดสมุทปราการและในจังหวัดใกล้เคียง

 ภาพกิจกรรมทั้งหมดในงาน

 

 

Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top