ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

"พูดความจริงต่อกัน"

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์จากการตรัสของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้น  เช่น ตรัสให้มีแสงสว่าง  มีทะเล  มีสัตว์  มีดวงดาวดวงอาทิตย์  มีมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการตรัส   ปัจจุบันอำนาจการตรัสอย่างสมัยก่อนอาจจะไม่มีแล้ว แต่มีความคล้ายคลึงกันคือเป็นคำพูดที่มีสิทธิอำนาจ สั่งอะไรแล้วได้อย่างนั้น  พระเจ้าให้สิทธิอำนาจในการพูดให้กับมนุษย์ ดังนั้นถ้าคำพูดดีก็เป็นพร แต่ถ้าเป็นคำพูดลบก็ได้ลบ  เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า... ถ้าเราทูลขอสิ่งใด ท่านก็จะได้สิ่งนั้น( จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน)  เช่นเดียวกับคนในพระคัมภีร์ ยาโคบได้เห็นคุณค่าของบุตรหัวปี จึงขอให้พ่ออวยเขา เพราะคำพูดคนสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับการเซ็นพินัยกรรมอย่างหนึ่ง  ยาโคบเริ่มเห็นว่าพ่อเริ่มแก่แล้ว จึงมาหลอกพ่อว่าเป็นเอซาว เอาขนแกะมาคุมตัวเพื่อให้เหมือนเอซาว พ่อจึงได้อวยพรยาโคบในทางที่ดีทั้งหมด เมื่อเอซาวกลับมาถึงบ้านได้ทำแกงให้พ่อกินเพื่อให้พ่ออวยพรเขา พ่อได้กล่าวว่าอวยพรลูกไปแล้ว  สมัยก่อนการพูดเป็นการเซ็นลายเซ็น เพราะเมื่อตรัสอะไรแล้วต้องเป็นแบบนั้น ไม่มีการคืนคำ

มัทธิว5:33-37 อีกประการหนึ่ง ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่า `อย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณ แต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าหรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดี เพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว

คำพูดเป็นเครดิตให้เรา “ จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว” เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าก็เป็นคนที่มีค่าเป็นทอง  ถ้าเราเป็นคนจนถ้ามีพระเจ้าก็มีค่า คนรวยมีพระเจ้าก็มีค่า  ถ้ากลับกันถ้ารวย แต่ไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีค่า  พระเยซูกำลังหนักใจที่ผู้นำสมัยก่อนชอบ เล่นภาษาบาลี  ภาษาฮีบรู  ภาษาอาราเมค  ภาษากรีก ชอบอ้างภาษา   พวกฟาริสีมีชื่อเสียงเรื่องการสาบาน  พวกเขาสาบานเพื่อความสบายใจของตนเอง ถ้าพวกเขาสาบานก็จะอ้าง ฟ้าสวรรค์  แผ่นดินโลก เยรูซาเล็มหรือศีรษะของตนเอง  พวกเขาอาจจะเถียงว่าพระเจ้าไม่มีส่วนในการสาบานของเขา  พวกเขาไม่จริงจังกับการสาบานนั้น แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราไม่ควรสาบาน  แม้ว่าจะจำเป็นพระองค์บอกว่าอย่าสาบานเลย  การสาบานเป็นการแสดงความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์  การสาบานเป็นการอ้าง ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกและเยรูซาเล็ม  ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควร เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่ประทับของพระเจ้า เป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า และเป็นราชธานีของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับคำพูด ใช่ก็บอกว่าใช่ คำว่าไม่ก็บอกว่าไม่  “ ให้จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว”

                ในคริสตจักรที่เราอยู่ด้วยกันต้องมีความจริงใจต่อกัน จะไม่มีการพูดมุสา  คริสตจักรต้องเป็นเขตปลอดความชั่ว ที่สำคัญที่สุดของคริสตจักรคือการมีความรักต่อกันและกัน ให้กายเราเป็นที่ถวายเกียนติแด่พระเจ้า

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

แบ่งปันพระพร   ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • หนังสือรวมเรื่องประหลาด (The Book of Odds) บอกว่า หนึ่ง […]

  • หัวข้อในการพูดของเขาคือเรื่องความตึงเครียดระหว่างเชื้อช […]

  • ในวันทหารผ่านศึก ฉันนึกถึงอดีตทหารหลายคน โดยเฉพาะพ่อและ […]

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top