ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ใช้เวลาและอธิษฐานทูลเรื่องราวชีวิตต่างๆกับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระเจ้าอยากใช้เวลากับเรา แต่มารซาตานไม่ต้องการให้เราได้ตอบสนองความรักของพระเจ้า  เมื่อเราได้ระลึกถึงความรักที่พระเจ้าประทานให้ ซึ่งเป็นความรักที่วิเศษมาก ให้เรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจที่ชื่นบาน การนมัสการเป็นการแสวงหาพระองค์จากเบื้องบน ทำให้เราได้รับการปลี่ยนแปลงใหม่ เช่นเดียว กับนายธรรมศาลาที่ได้แสวงหาพระเจ้า


ลูกา 8:41-58
8:41 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อไยรัส เป็นนายธรรมศาลา มากราบลงที่พระบาทพระเยซู อ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา 8:42 เพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียว อายุประมาณสิบสองปี และบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตาย เมื่อพระองค์เสด็จไปนั้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์   ไยรัส ได้มาหาพระเยซู เพื่อมาขอให้พระเจ้ารักษาลูกสาวที่กำลังจะตาย ซึ่งเป็นวิกฤตหนักในชีวิตของไยรัส บางครั้งชีวิตของเรากำลังเหมือนกับไยรัส เช่น คนในครอบครัวกำลังประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เงินกำลังจะหมดกระเป๋า ปัญหาครอบครัว ฯลฯ  สันติสุขกำลังจะหมดไป แต่ไยรัสคิดถูกแล้วที่มาหาพระเยซู เพราะไยรัสเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยเขาได้  พระเยซูไม่เคยปฏิเสธจากการร้องทูลจากเรา  ไม่มีคำลบจากปากพระเยซูคริสต์ มีแต่คำที่สร้างใหม่จากพระองค์   ถ้าเราเชื่อเราจะพบการอัศจรรย์จากพระเยซูคริสต์


43มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ 8:44 ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุด แต่พระเยซูตรัสว่า "มีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากตัวเรา"48 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ลูกสาวเอ๋ย จงมีกำลังใจเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด


ในสมัยนั้นคนที่ตกเลือดถือว่าเป็นมนทิน ถ้าใครแตะเขาก็จะเป็นมนทินไปด้วย แต่หญิงผู้นั้นได้แตะฉลองพระองค์ จึงทำให้เขาหายจากโรคที่เป็นระยะเวลา นาน แต่พระเยซูตรัสว่า "มีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากตัวเรา" ในพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวว่า ผู้ที่มีจิตใจร้องรนผู้นั้นก็ชิงเอาไปได้ แต่ถ้าชีวิตของเราอยู่เฉยๆ เราก็จะไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า ดังนั้นให้เราได้ใช้เวลาและอธิษฐานทูลเรื่องราวชีวิตต่างๆกับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์"8:49 เมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่ มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาว่า "ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไป"8:50 ฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดี"8:51 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดามารดาของเด็กนั้น
มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาว่า "ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว” ถ้าเรามองด้วยสายตามนุษย์ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะลูกสาวของไยรัสได้ตายแล้ว แต่พระเยซูไม่ได้ใส่ใจ มีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ 1. เด็กตายแล้วทุกอย่างจบ  2.เชื่อว่าพระเยซูที่เราเชื่อทรงทำได้ทุกสิ่ง เช่นเดียวกับชีวิตของเราปัจจุบันระหว่างวิกฤตกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจะเลือกอะไร ? แต่ไยรัสเลือกที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ ในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าจงนิ่งเสียเถอะให้รู้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตเรา ดังนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่


8:52 คนทั้งหลายจึงร้องไห้ร่ำไรเพราะเด็กนั้น แต่พระองค์ตรัสว่า "อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่"
ไยรัสและพระเยซูคริสต์กลับมาถึงบ้านเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ พระองค์บอกว่าอย่าร้องไห้เสียใจเลย เด็กยังไม่ตายแค่หลับอยู่ คนที่อยู่ในงานก็หัวเราะเยาะพระเยซู เพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขามองเห็นและเชื่อในประสบการณ์มากกว่าพระสัญญาของพระเจ้า  พระองค์ต้องการมาช่วยมนุษย์ ในสถานการณ์ที่หมดหวัง สิ้นหวัง สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ พระเยซูได้เรียกและจูงมือเด็กลุกขึ้นจากเตียง  เด็กหญิงนั้นได้ลุกขึ้น บรรยากาศเปลี่ยนไปจากความโศกเศร้าเป็นความชื่นชมยินดี ถ้าเราให้พระเจ้าสถิตอยู่ในครอบครัวของเรา บ้านนั้นก็จะพบสันติสุขที่แท้จริง

ผู้เทศนา อจ.นาวี พรหมยก
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม2015

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top