ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า

 

พระเจ้าได้สัญญาว่าผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า  เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ในชีวิตของเรามีงานอยู่ 3 งาน คือ งานของเรา งานของพระเจ้า และงานที่เราร่วมกับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำ เพื่อเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า


ปฐมกาล1 : 28พระ‍เจ้าทรงอวยพระ‍พรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลูก‍ดกทวีมาก‍ขึ้นจนเต็มแผ่น‍ดิน จงมีอำ‌นาจเหนือแผ่น‍ดิน จงครอบ‍ครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอา‌กาศ กับบรร‌ดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่น‍ดิน” พระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความรักและพระพรของพระเจ้า และพระองค์ทรงรู้จักเราก่อน  พระเจ้าสร้างโลกใบนี้เพื่อลูกหลานอาดัม  พระ‍เจ้าจึงทรงบัญ‌ชาแก่มนุษย์นั้นว่า “บรร‌ดาผล‍ไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้ง‍หมด เว้นแต่ต้น‍ไม้แห่งความสำ‌นึกในความดีและความชั่ว ผลของต้น‍ไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวัน‍ใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่” ปฐมกาล3.17 พระ‍องค์จึงตรัสแก่อา‌ดัมว่า“เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำ‍พูดของภรรยาและกินผล‍ไม้ที่เราห้าม แผ่น‍ดินจึงต้องถูก‍สาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่น‍ดินด้วยความ ทุกข์ลำ‌บากจนตลอดชีวิต  เพราะการไม่เชื่อฟังจึงทำให้อาดัมต้องตายในฝ่ายวิญญาณ  พระเจ้าสร้างเราไม่ต้องการให้ตาย แต่พระองค์ต้องการให้เราอยู่ชีวิตอมตะนิรันดร์  ชีวิตอมตะของเราถูกทำลายเพราะการไม่เชื่อฟัง พระเจ้าต้องการให้ เราเชื่อฟังมากกว่าการถวายเครื่องบูชา  พระองค์ยังรักมนุษย์อยากให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า ยอห์น 3:16 ……. เราต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ในทุกเรื่อง แม้เราจะเจอกับปัญหาต่างๆ เราจะพบสันติสุขในพระองค์ ไม่เหมือนที่โลกให้  ให้เราได้เรียนรู้กับพระองค์ทุกวัน และจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี


ท่านจงมีน้ำ‍ใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระ‍เยซู‍คริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระ‍เจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่า‍เทียมกับพระ‍เจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรง‍ถือกำ‌เนิดเป็นมนุษย์ 8และเมื่อทรงปรา‌กฏพระ‍องค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระ‍องค์ก็ทรงถ่อมพระ‍องค์ลงยอมเชื่อ‍ฟังจนถึงความมร‌ณา กระ‌ทั่งความมร‌ณาที่กาง‌เขน เหตุฉะนั้นพระ‍เจ้าจึงได้ทรง‍ยกพระ‍องค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประ‌ทานพระ‍นามเหนือนามทั้ง‍ปวงให้แก่พระ‍องค์ เพื่อเพราะพระ‍นามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่น‍ดินโลก ใต้พื้นแผ่น‍ดิน‍โลก จะคุกลงกราบ พระ‍เยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอม‍รับ ว่าพระ‍เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระ‍ผู้เป็นเจ้า อันเป็นการ‍ถวายพระ‍เกียรติแด่พระ‍บิดา‍เจ้า  ฟป2:5-11


พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงถ่อมใจและเชื่อฟังพระบิดา ดังนั้นในเราเรียนจากพระองค์ให้การถ่อมใจและเชื่อฟัง ให้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า แม้ในท่ามกลางที่เราเจอปัญหาเราจะไม่ละทิ้งพระองค์ ขอสติปัญญาจากพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตและให้ชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าตลอดไป


ผู้เทศนา ศจ.ดร .ประทาน  ณ พัทลุง
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม2015

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top