ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี

ฟิลิปปี2:25-30
การรับใช้ คือ การให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา ไม่จำเป็นที่เราต้องออกจากงานเพื่อรับใช้  แม้เราอยู่ฐานะไหนเราสามารถรับใช้ได้  พียงแค่ให้พระเจ้าทรงเป็นที่ 1 ในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอ.เปาโล ที่เป็นต้นแบบความเชื่อที่ได้ส่งต่อความเชื่อให้ทิโมธีและส่งต่อความเชื่อให้กับ เอปาโฟรดิทัส จึงให้เขามีความเชื่อและมีการไว้วางใจในทุกกรณี


ฟิลิปปี2:25-30
2:25 ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นำข่าวของพวกท่าน และได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่านทั้งหลาย2:26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย2:27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์2:28 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบร้อนใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่อย2:29 เหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีทุกอย่าง และจงนับถือคนอย่างนี้2:30 ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวิตของตน เพื่อการปรนนิบัติของท่านทั้งหลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยู่นั้นจะได้เต็มบริบูรณ์

ชีวิตของเรามีพระพรของพระเจ้ามากมายที่เราจะขอบคุณพระเจ้า เช่น เรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่,มีฟันอยู่คบ , ยังมือคบ ,ฯลฯ บางครั้งเราอาจละเลยที่จะขอบคุณพระเจ้า ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแม้ทุกข์หรือสุข เราต้องพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้า เราต้องเชื่อว่ามันจะผ่านไป ในฐานะเราเป็นคริสเตียน เราเชื่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีและและพระองค์ทรงมีออกอยู่เสมอโดยการอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์และเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของเอปาโฟรดิทัสที่ไว้วางใจในพระเจ้า


ประการที่ 1.ชื่อเอปาโฟรดิทัสหมายถึง ผู้ที่เทพเจ้าทรงโปรดปราน  เป็นชื่อที่ครอบครัวยังไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ปาโฟรดิทัสก็ไม่เปลี่ยนชื่อ เพราะชื่อนั้นไม่ได้มีผลต่อเขา แต่ความเชื่อต่างหากที่เขาได้เชื่อในพระเจ้านั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด และยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้า เพราะเขาสำนึกเสมอว่า เขาเคยเป็นคนบาป เมื่อเขาได้ต้อนรับพระองค์ เอปาโฟรดิทัสได้รับการยกฐานะให้เป็นลูกของพระเจ้า เช่นเดียวกับชีวิตของให้เรายืดมั่นในความรักของพระเจ้า อย่าหันกลับไปทางเก่า ให้เราเดินมุ่งหน้ากับพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องเจออะไรมากมาย แม้ว่าอดีตเป็นอย่างไร ให้เราสัญญากับพระองค์ว่าเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไป  


ประการที่ 2.เอปาโฟติทัสได้รับยกฐานะเป็นน้อง เป็นเพื่อน เพื่อนผู้รับใช้  เราแต่ละคนพระเจ้าให้ฐานะเราแม้ว่าเราจะอยู่ฐานะไหน เราต้องรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเยซูยอมเพื่อเรามากมาย บังเกิดในรางหญ้า และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา เรายอมอะไรเพื่อพระองค์บ้าง เอปาโฟดิทัสรักพระเจ้า ในพระวจนะตอนนี้บอกว่าเขาป่วย เขายอมเสี่ยงเพื่อพระเยซู  ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเราจะทำเพื่อพระเจ้าไม่ได้เลย เช่น มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เอาน้ำหอมนารดามาชโลมที่ศีรษะของพระเยซูเขากล้าให้กับพระเยซูไม่คิดเสียดาย แม้ในขณะนั้นมีสาวกคนหนึ่งได้ทักเขาให้ไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน พระองค์ตรัสกับนางว่าทำถูกแล้ว ชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เรามอบถวายชีวิตของเราต่อพระเจ้า


ประการที่ 3.เอปาโฟรทิทัสป่วยเกือบจะตายขณะที่อยู่ในคุกกับอ.เปาโล หลายคนอาจจะสงสัยอ.เปาโลว่าทำไมไม่รักษาเอปาโฟรดิทัส ถ้าอ.เปาโลอธิษฐานก็น่าจะหาย ฤทธิ์เดชไม่ได้มาจากมนุษย์แต่เป็นสิ่งพระเจ้าให้เกิดขึ้น เวลานั้นเอาปาโฟดิทัสอาจจะเกิดความสงสัย 1 น้อยใจต่อว่าพระเจ้า 2.ไม่ต่อว่าเพราะเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เมื่อเราวางใจและพึ่งพาในพระเจ้า แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา ให้มั่นใจในแผนการของพระเจ้า

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top