ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู

เราอยู่ในโลกใบนี้ พระองค์ทรงมีแผนการในชีวิตของเรา และอยู่ในวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงวางไว้ให้เราแต่ละคน เราต้องเตรียมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ควรต้องรีบรับใช้ประกาศและเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้า  เป็นทูตสวรรค์นำข่าวดีของพระเจ้าให้กับคนที่ยังไม่เชื่อ เช่นเดียวกับอ.เปาโลที่ได้นำชีวิตของทิโมธีในความเชื่อให้เป็นไม้ผลัดต่อไป เพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า

พระธรรม ฟิลิปปี 2:19-24

2:19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเช่นกันเมื่อได้รับข่าวของท่าน 2:20 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง 2:21 เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ 2:22 แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 2:23 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้ว่าจะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 2:24 แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย

ประวัติชีวิตของทิโมธีคือ เป็นลูกครึ่ง คนยิวกับคนกรีก ในสมัยนั้นคนที่เป็นที่เป็นลูกครึ่งจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนยิวถือไม่ใช่คนยิว 100 เปอร์เซ็น แต่ทิโมธีไม่เคยโทษครอบครัวที่เป็นแบบนี้ เขามีความภูมิใจในฐานะของเขา แต่พระเจ้าได้ยกทิโมธีขึ้นและสามารถทรงใช้เขาให้เกิดผลได้  เมื่อใครดูถูกเรา อย่าให้อุปสรรคหรือขัดขวางชีวิตของเรา แต่ให้คำดูถูกนั้นเป็นแรงพลัดดันชีวิตของเราให้เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้   ให้บอกกับพระองค์ว่าขอให้พระเจ้าทรงใช้เราเถอะ และต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถทรงใช้เราได้  ดังนั้นเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของทิโมธีที่เป็นแบบอย่างดังนี้

1.มีน้ำใจ  คือ ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจ หรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์  การไม่เห็นแก่ตัว แต่ทำเพื่อคนอื่น ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

2.การเอาใจใส่   คือ การ เป็นห่วง ดูแลเอาใจใส่ เช่น เวลาเราอยากกินอาหารที่อร่อย เราต้องใส่ใจในทำอาหาร  เชื่อได้ว่าพี่น้องหลายคนในคริสตจักรพระสัญญามีหัวใจทที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เช่น เวลาเพื่อนร่วมชั้นไม่มาเรียนหลายคนช่วยกันโทรหาถามทุกข์-สุข นั่นคือ การใส่ใจกัน

3.การแสวงหาผลประโยชน์  คือ  กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น จำเป็นที่จะต้องได้รับ ประโยชน์     การมาคริสตจักรเราอย่าให้คริสตจักรเป็นเครื่องที่เราจะแสวงหาผลประโยช์ แต่เราจะมาเพื่อการบริการและอวยพรซึ่งกันและกัน  จุดประสงค์ในการมาคริสคจักรเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ตนเอง

4.คุณค่า คือ ในฐานะที่เราเชื่อในพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวเรา พระองค์ได้มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อนมนุษย์ทุกคน ดังนั้น เราต้องรับใช้และรักซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของคนอื่น

5 ได้รับใช้ร่วมประกาศข่าวประเสริฐ  คือ เราแต่ละคน เรามีของประทานที่แตกต่างกันไป บางคนเป็นนักประกาศ  เป็นพยาน  สอน บางคนมีของประทานในการให้ เมื่อเราทราบถึงของประทานดังกล่าวแล้วให้เราทำสุดความสามารถของเรา  เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องรีบเก็บเกี่ยวนำผู้คนมารู้จักกับพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคนที่วางใจ

 6 ความหวังใจ คือ การต้องการประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับคริสเตียนที่ต้องการความหวังใจในพระเจ้าคือไว้วางใจในพระเจ้า เวลาที่เรามีปัญหาสิ่งใดให้เราวางปัญหาไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้เราสำเร็จ

 

**********************************

 

แบ่งปันพระพร โดย  ศจ.ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top