ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ??

ความเชื่อ คือความไว้วางใจในพระเจ้า

 

ทำไมต้องเชื่อ? เพราะพระเจ้าทรงลงมาในโลกนี้เพราะทรงรักมนุษย์ทุกคน ยอห์น 3:16 ...... และพระองค์ไม่ได้สงวนความรักของพระองค์ไว้ เมื่อเราทราบถึงความรักของพระองค์แล้วให้เราวางใจในพระเจ้า ความเชื่อเป็นก้าวแรกของการติดตามพระเจ้า เพราะถ้าขาดความเชื่อ จะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พระเยซูทรงตำหนิสาวกที่ขาดความเชื่อ เมื่อเราติดตามพระเยซู เราจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่า ในการเกิดผลนั้นย่อมมีความข่มขืนปะปนอยู่ด้วย แต่ซึ่งมีความพิเศษอยู่ด้วยคือการมีพระเจ้าทรงช่วยเรา พระองค์จะทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ เมื่อเจอปัญหาเราอย่าตกใจ  แต่ให้มีความเชื่อ เราอย่าท้อถอย แต่จงวางใจในพระเจ้าพระองค์จะช่วยให้เราผ่านไปได้

2:12 เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น อ.เปาโลบอกว่าให้มีความเชื่อฟังทุกเวลา และการเชื่อฟัง คือ การทำตามคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม ทำตามด้วยใจที่อ่อนน้อมเชื่อฟังหลักพระวจนะคำของพระเจ้า ผลของการเชื่อฟังมี 2 ประการดังนี้

ประการที่1 คนที่ไม่เชื่อ  
เวลาใดที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตจะมีแต่ลงอย่างเดียว เช่นเดียวกับชีวิตโยนาห์ พระเจ้าสั่งให้โยนาห์ไปเมืองนีนาเวห์เพื่อไปประกาศ แต่โยนาห์หนีพระเจ้าไปอีกเมืองหนึ่ง เพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้า โยนาห์ต้องลงไปอยู่ที่ท้องเรือ เมื่อเกิดพายุขึ้น ดังนั้นคนที่อยู่ในเรือรู้ว่าพายุนี้มาจากโยนาห์จึงโยนโยนาห์ลงใต้ทะเล พระเจ้าให้ปลามากลืนโยนาห์ลงไปในท้องปลา 3 วัน  แต่สุดท้ายโยนาห์สำนึกได้พระเจ้าจึงให้ปลาสำรอกออกมา ชีวิตของเราเวลานี้พระเจ้ายังให้โอกาสกับมนุษย์ที่จะปรับปรุงแก้ไขอุปนิสัยที่ทำผิดพลาด ทำบาป ให้กลับใจเสียใหม่ เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า การไม่เชื่อพระเจ้าชีวิตจะมีแต่ลงทางเดียว

ประการที่ 2 คนที่เชื่อฟัง
เฉลยธรรมบัญญัติ  28.1-6  ผลของการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า คือ ชีวิตที่ได้รับพระพรชีวิตมีแต่จำเริญขึ้น พระเยโฮวาห์จะชูชีวิตของเรา และให้เราดำเนินชีวิตเป็นลูกแห่งความสว่างของพระเจ้า ให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์ในตัวเรา  คริสเตียนต้องมีแสงสว่างของพระเจ้า ประกาศพระนามของพระองค์ และมีชีวิตที่เชื่อฟังในพระเจ้าต้องพึ่งพาพระองค์

แบ่งปันพระพร  ศจ.วิเศษ สุทธิประภา
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • หนังสือรวมเรื่องประหลาด (The Book of Odds) บอกว่า หนึ่ง […]

  • หัวข้อในการพูดของเขาคือเรื่องความตึงเครียดระหว่างเชื้อช […]

  • ในวันทหารผ่านศึก ฉันนึกถึงอดีตทหารหลายคน โดยเฉพาะพ่อและ […]

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top