ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ??

ความเชื่อ คือความไว้วางใจในพระเจ้า

 

ทำไมต้องเชื่อ? เพราะพระเจ้าทรงลงมาในโลกนี้เพราะทรงรักมนุษย์ทุกคน ยอห์น 3:16 ...... และพระองค์ไม่ได้สงวนความรักของพระองค์ไว้ เมื่อเราทราบถึงความรักของพระองค์แล้วให้เราวางใจในพระเจ้า ความเชื่อเป็นก้าวแรกของการติดตามพระเจ้า เพราะถ้าขาดความเชื่อ จะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พระเยซูทรงตำหนิสาวกที่ขาดความเชื่อ เมื่อเราติดตามพระเยซู เราจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่า ในการเกิดผลนั้นย่อมมีความข่มขืนปะปนอยู่ด้วย แต่ซึ่งมีความพิเศษอยู่ด้วยคือการมีพระเจ้าทรงช่วยเรา พระองค์จะทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ เมื่อเจอปัญหาเราอย่าตกใจ  แต่ให้มีความเชื่อ เราอย่าท้อถอย แต่จงวางใจในพระเจ้าพระองค์จะช่วยให้เราผ่านไปได้

2:12 เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น อ.เปาโลบอกว่าให้มีความเชื่อฟังทุกเวลา และการเชื่อฟัง คือ การทำตามคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม ทำตามด้วยใจที่อ่อนน้อมเชื่อฟังหลักพระวจนะคำของพระเจ้า ผลของการเชื่อฟังมี 2 ประการดังนี้

ประการที่1 คนที่ไม่เชื่อ  
เวลาใดที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตจะมีแต่ลงอย่างเดียว เช่นเดียวกับชีวิตโยนาห์ พระเจ้าสั่งให้โยนาห์ไปเมืองนีนาเวห์เพื่อไปประกาศ แต่โยนาห์หนีพระเจ้าไปอีกเมืองหนึ่ง เพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้า โยนาห์ต้องลงไปอยู่ที่ท้องเรือ เมื่อเกิดพายุขึ้น ดังนั้นคนที่อยู่ในเรือรู้ว่าพายุนี้มาจากโยนาห์จึงโยนโยนาห์ลงใต้ทะเล พระเจ้าให้ปลามากลืนโยนาห์ลงไปในท้องปลา 3 วัน  แต่สุดท้ายโยนาห์สำนึกได้พระเจ้าจึงให้ปลาสำรอกออกมา ชีวิตของเราเวลานี้พระเจ้ายังให้โอกาสกับมนุษย์ที่จะปรับปรุงแก้ไขอุปนิสัยที่ทำผิดพลาด ทำบาป ให้กลับใจเสียใหม่ เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า การไม่เชื่อพระเจ้าชีวิตจะมีแต่ลงทางเดียว

ประการที่ 2 คนที่เชื่อฟัง
เฉลยธรรมบัญญัติ  28.1-6  ผลของการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า คือ ชีวิตที่ได้รับพระพรชีวิตมีแต่จำเริญขึ้น พระเยโฮวาห์จะชูชีวิตของเรา และให้เราดำเนินชีวิตเป็นลูกแห่งความสว่างของพระเจ้า ให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์ในตัวเรา  คริสเตียนต้องมีแสงสว่างของพระเจ้า ประกาศพระนามของพระองค์ และมีชีวิตที่เชื่อฟังในพระเจ้าต้องพึ่งพาพระองค์

แบ่งปันพระพร  ศจ.วิเศษ สุทธิประภา
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top