ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล

พระธรรม ฟิลิปปี 1:12-20
1:12 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป1:13 จนการที่ข้าพเจ้าถูกพันธนาการเพราะพระคริสต์นั้น ก็ปรากฏทั่วตลอดกองผู้คุมและทั่วสถานที่แห่งอื่นๆทั้งสิ้น1:14 และพี่น้องมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้เกิดความเชื่อมั่นเนื่องด้วยเครื่องพันธนาการทั้งหลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั้นโดยปราศจากความกลัว1:15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดี1:16 ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะเพิ่มความทุกข์ยากให้แก่เครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า1:17 แต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยใจรัก โดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั้นไว้1:18 ถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดี หรือด้วยใจจริงก็ดี แต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดี และจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย1:19 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า โดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้ จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น1:20เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

คำนำ
อ.เปาโลได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อ แม้ขณะที่อ.เปาโลได้อยู่ในคุกท่านยังสามารถเขียนจดหมายหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า,ให้ผู้เชื่อได้สำนึกเสมอว่าพระเจ้าได้ตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ  และแม้ว่าท่านจะเจอกับสถานการณ์ใด ท่านได้หนุนใจให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี แม้ว่าท่านจะทุกข์หรือสุข อ.เปาโลเชื่อเสมอว่าพระเจ้าได้ทรงอยู่ใกล้เรา  สดุดี 23 :1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระเยซูคริสต์ทรงเป็นข่าวดีสำหรับเรา เพราะพระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เรารักพระเจ้า ขอเพียงเราอย่าทิ้งพระองค์ เพราะบางครั้งวิธีการของพระเจ้าที่ทรงช่วยเรา อาจจะมีความแตกต่างกัน บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบนั่นไม่แสดงว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราเพราะวิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการที่ดียอดเยี่ยมเสมอ ขอให้เรามีความเชื่อและวางใจพระองค์ อ.เปาโลไม่สงสัยในวิธีการของพระเจ้า เพราะอ.เปาโลได้บทเรียน 4 ข้อดังนี้

ประการที่1 มีความเข้าใจและรู้ว่าที่ถูกจับเพราะข่าวประเสริญ  เราต้องเข้าใจว่า เรายืนอยู่จุดนี้ เพราะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพร  เมื่อพระเจ้าได้วางเราจุดไหนให้เราทำเต็มที่ เราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบใคร?  อ.เปาโลมีความเข้าใจ แม้จะอยู่ในคุก ชีวิตไม่น่ามาจบที่ในคุกเลย อ.เปาโลไม่ได้บ่นแต่กลับภูมิใจ แม้เรามีฐานะตำแหน่งหน้าที่อะไร พระเจ้าทรงมีแผนการต้องการให้เรามีชีวิตเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อ.เปาโล กล่าวว่า เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร


ประการที่ 2  มีความชื่นชมยินดี  อ.เปาโลได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า ทำให้หลายคนเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น  การมีประสบการณ์พยานชีวิต จะสามารถช่วยคนอื่นจากเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีได้ หลายครั้งชีวิตของเราดูเหมือนแพ้ แต่ที่แท้คือผู้ชนะ  พระเยซูได้สิ้นชีวิตบนไม้กางเขนดูเหมือนแพ้ แต่สามวันพระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย และแผนงานของพระเจ้าได้สำเร็จในพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว พระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์


ประการที่ 3 ไม่บ่นแต่อยู่เพื่อคนอื่น  มนุษย์ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลา แต่พระเยซูทรงอยู่ด้วยกับเราทุกหนทุกแห่ง ให้เรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา เมื่อมีปัญหาให้เราพูดคุยกับพระเจ้าบอกพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจในปัญหาของเรา  อย่าน้อยใจและอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้า แต่ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานข่าวประเสริฐของพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์


ประการที่ 4  มีความรักและมีความรู้ในพระเจ้า  อ.เปาโลระลึกถึงความรักของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ อ.เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย”  เราไม่สามารถรักใครได้ ถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างไร ? เราจะสามารถรักคนอื่นได้

"จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดสิ้นความคิดของเจ้า..จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ความรัก คือ การสำแดงชีวิต คริสเตียนโดยการ หนุนใจกัน และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันละกันไม่ชิงดีชิงเด่นกัน และให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับคนที่ยังไม่ได้รับความรอด  


แบ่งปันพระพร  ศจ.ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top