ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง

ชีวิตที่ติดตามพระเจ้าหลายครั้งมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่คอยทดสอบความเชื่อของเราว่า  เราสามารถยืนหยัดได้แค่ไหน? ผ่านการทดลองหรือไม่ ?  ถ้าเราให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเรา เราจะเผชิญทุกสิ่งไปได้ เพราะเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า ถ้าเราปัญหาสิ่งใดให้เราลี้ภัยในพระองค์ชีวิตของเราจะปลอดภัย สดุดี 41.1 พระองค์ทรงพร้อมช่วยเราในขณะที่เราประสบความยากลำบาก ให้เราร้องทูลทุกเรื่องราวในชีวิตของเราต่อพระเจ้า เราจะได้รับบทเรียนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ พระองค์ทรงใส่พระทัยในตัวเรา ให้เรายึดมั่นและวางใจในพระเจ้า และในขณะเดียวกันจะมีศัตรูจ้องคอยทำลายเราทั้งหลาย ให้ออกจากศูนย์กลางของพระเจ้า อดีตซาตานทำลายคนของพระเจ้าอย่างไรและปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้น  แต่ผู้ที่ให้พระเยซูเข้ามาครอบครองชีวิต ผู้นั้นจะได้รับความช่วยเหลือและชัยชนะที่มาจากพระเจ้า หากเราห่างไกลจากพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะไม่สามารถเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเลย รากฐานความเชื่อคริสเตียนมี 3 สิ่งคือ

ประการที่ 1.พระคำของพระเจ้า  
ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย มัทธิว 24.35  พระวจนะคำไม่ตาย แต่ทรงพลังที่จะให้เราฟังเสียงของพระเจ้าที่จะตรัสกับเรา  แต่บางครั้งเรามักจะเอาพระวจนะเข้าข้างตนเอง  หากเราใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องเราจะพบของดี และพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้เรามี

ความเชื่อ มีจิตใจสูง ถ้าเราไม่มีรากฐานในพระวจนะคำ เราก็จะไม่เข้าใจความล้ำลึกของพระองค์เลย

 

ประการที่ 2  พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นเถาองุ่น

ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย


คุณจะประสบความสำเร็จได้คือ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนให้เราไวในการกำจัดบาป และประทานฝ่ายผลของพระวิญญาณมาประทับในชีวิตของเรา และชีวิตของเรายังสามารถเป็นพรให้ผู้อื่นได้อีกด้วย  


ประการที่ 3 คริสตจักรของพระเจ้า
“ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” (มัทธิว 16:18) คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์  และพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่ง เราจำเป็น ต้องรักคริสตจักร ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมรับใช้ที่ในคริสตจักร  คริสตจักรเป็นที่หนุนใจกันและกันรา และให้เราก่อกันขึ้นในพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรจะเกิดผลได้คือให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิต 1 ด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า 2 พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์  3 สมาชิกต้องรักคริสตจักรของพระเจ้า

 แบ่งปันพระพร ศจ.สมศักดิ์  ชูสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม  2013

 

-------------------------

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top