ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์

ปี2013 ให้เราเริ่มต้นใหม่และมีเป้าหมายกับพระเจ้า ตั้งต้นว่าเราจะติดสนิทกับพระเจ้าโรม14:9 เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น  พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเรา  พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย นั้นแสดงว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และทรงสถิตกับเราตั้งอดีต,ปัจจุบัน,และอนาคต เวลาที่เราท้อเจอกับปัญหา   ให้เราอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า แล้วพระองค์จะเสริมกำลังให้เราและจะขจัดปัญหาความวิตกกังวลให้กลายเป็นเรื่องดี


ผู้เชื่อที่เห็นความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ผู้นั้นจะอธิษฐานพูดคุยต่อพระเจ้า และให้พระวจนะคำของพระเจ้าหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง และจะมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเข้ามาครอบครอง  ผู้ที่ให้พระเจ้าครองครองนั้นเขาจะเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระองค์จะไม่ทำในสิ่งที่ตนชอบ

ชีวิตของเปโตร ลูกา 5:1-11
เวลานี้เปโตรรูสึกเหนื่อยท้อที่จับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลย 5:3-4เมื่อพระองค์ได้ตรรัสว่าแก่ซีโมนว่า "จงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนต่างๆลงจับปลา" ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่ได้

อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์"  เวลานั้นเปโตรอาจจะสงสัยในพระองค์เพราะพระเยซูเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช้ชาวประมงและเปโตรเองรู้เรื่องทิศทางลมมากกว่าพระเยซู แต่เปโตรทำตามที่พระเยซูตรัส 5:6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด เวลานั้นเปโตรอาจจะไม่อยากทำ แต่เปโตรทำตามที่พระเยซูตรัสจึงทำให้ เปโตรเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เรียนรู้จากชีวิตเปโตรได้ 3 ประการ ดังนี้


ประการที่ 1 เรายอมรับพระเยซูและเชื่อฟังทุกเรื่อง แม้ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากทำตามประสงค์ของพระเจ้า เพราะพระองค์มีสายตาที่ยาวไกลกว่าเรา


ประการที่ 2 ยอมให้เป็นเจ้านาย ให้พระองค์ทรงครบครองชีวิตของเรา เป็นจอมเจ้านายเรา เราต้องทำในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบ ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระองค์เรายิ่งรู้ใจพระองค์


ประการที่ 3 การติดสนิทกับพระเจ้า อย่าให้พระเจ้าอยู่ห่างจากเราให้เราพึ่งพาพระองค์  ให้เราติดสนิทในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และให้พระวจนะคำหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต เพื่อชีวิตของเราจะเป็นพรให้กับผู้อื่นโดยประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ทุกคนรับรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่
   
แบ่งปันพระพร  ศจ.ปราชญา วิสุท
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม  2013
พระธรรม  ลูกา 5:1-11
 

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top