ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

      พระเยซูเสด็จไปในเยรูซาเล็มซึ่งตรงกับวันปัสกา วันปัสกาเป็นวันที่ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงวันที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ พระเจ้าได้ใช้โมเสสให้ไปหาฟาโรห์เพื่อไปปลดปล่อยชาวยิว จากการเป็นทาสอียิปต์  พระเจ้าไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์อีกต่อไป และพระองค์ใช้ให้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลไปยังแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ชนชาติของพระองค์ ฟาโรห์เปรียบเสมือนมาร ที่คอยให้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของมัน แต่พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณมาปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสฝ่ายวิญญาณ
 
ข้อที่  1 “ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซา เล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน”    เมื่อพระเยซูได้เสด็จเข้าในเยรูซาเล็ม และเป็นช่วงที่ชาวยิวรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ประชาชนต้องการแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะประชาชนเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำและพวกเขาคิดว่าพระเยซูสามารถปกครองเขาได้โดยการผ้ามาปูและใบไม้มาปูให้พระเยซูเสด็จ เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่บอกว่า “ตรึงเขาเสีย” พระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ตามที่เขาต้องการ แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณ  พระองค์มาสิ้น พระชนม์เพื่อมนุษย์เพราะความรักและการเสียสละของพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่ออำนาจ แต่พระองค์มาเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเราทุกๆคน เราควรให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา
 
ข้อที่ 2 สั่งเขาว่า"จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด "  พระเยซูได้มาปลด ปล่อยลาตัวนี้ เช่นเดียวกับชีวิตของเราพระองค์รักเรา จึงเป็นเหตุที่พระองค์ต้องการมาปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของมาร พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ตกเป็นเครื่องมือของมาร  แต่พระองค์ต้องการเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเรา ส่วนผู้ที่เชื่อจะมีชีวิตใหม่
 
ข้อที่ 3 ถ้าผู้ใดถามท่านว่า `ท่านทำอย่างนี้ทำไม' จงบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่"ลาตัวนี้ยังไม่มีใครเคยขี่และไม่เคยถูกใช้ เช่นเดียวกับชีวิตของเรา ก่อนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้า เราไม่มีคุณค่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเรา ให้เรามีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับผู้อื่นให้สมกับที่พระเจ้ารักเรา
 
ข้อที่ 4-11  นอกประตูถ้าเราไม่มีพระเจ้า เราก็อยู่นอกพระพร อยู่นอกพระสัญญาของพระเจ้า ความดีไม่สามารถลบล้างความบาปได้เพราะค่าจ้างความบาปนั่นคือความตาย พระเจ้ามีพระสัญญา ที่ดีในชีวิตของเราโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู คริสเตียนต้องเดินในพระพรของพระเจ้า นั่นคือ ให้พระเจ้ากษัตริย์ครอบครองชีวิตของเรา                                              

แบ่งปันพระพร ศจ.ไพฑูรย์ เชาวนะพงษ์

 

พระธรรม มาระโก 11

 
Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top