ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

การเผชิญการทดลอง

 

 หลังจากพระเยซูทรงอดพระกายหาร  40 วัน พระเยซูทรงหิว และอ่อนหล้ามาก แต่พระองค์เลือกที่จะไม่ใช้ฤทธิ์เดชเพื่อตอบสนองความอยากตามธรรมชาติ   เวลานี้มีเหตุการณ์มาทดลองพระองค์ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน
 
ประการที่ 1 “มารสั่งพระเยซูสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร"
    "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร" ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า  "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า   มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้  แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมา จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า  ขณะที่พระเยซูถูกทดลองพระเยซูไม่เชื่อฟังมาร พระองค์มองเรื่องฝ่ายวิญญาณ แม้ว่ามารซานตานจะพูดถึงเรื่องวัตถุ แต่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เพราะพระวจนะเป็นดาบ 2 คมใช้สำหรับการขับเคี่ยวฝ่ายวิญญาณ
 
ประการที่ 2 ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงโยนลงไปเถิด
    พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่า  "พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน" มารต้องการทดลองพระเยซูให้พระเยซูสำแดงความเป็นพระเจ้าต่อหน้ามาร พระเยซูมองที่พระเจ้า ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมิใช่โดยเวทมนต์หรือท้าทายพระเจ้าเราอย่าตามใจตนเอง เพื่อเราจะไม่พลาดจากการช่วยของพระเจ้า ที่พระองค์ได้สำแดงใหกับเรา
 
ประการที่3 มารให้พระเยซูกราบนมัสการ
    "ถ้าท่านกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน"  พระเยซูจึงตรัสตอบว่า  "อ้ายซาตาน  จงไปเสียให้พ้น  เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า  จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน   และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวซาตานจะยกโลกทั้งโลกให้พระเยซูหากพระองค์เพียงแค่คุกเข่ากราบไหว้มัน ทุกวันนี้ซาตานเสนอจะโยกโลกให้เราโดยพยายามล่อล่วงเราด้วยวัตถุนิยมและอำนาจเราสามารถเอาชนะการทดลองโดยวิธีเดียวกับพระเยซู จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และจงปรนนิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียว
  
 
"ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า : ฟิลิปปี4:13" 
 
 
 
แบ่งปันพระพรโดย ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 
พระธรรม   มัทธิว 4:1-11
 
 

 

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top