ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ความบาปและการช่วยกู้

  พระธรรมตอนนี้พูดถึงมนุษยชาติตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม และก่อตั้งชนชาติพิเศษของพระเจ้า เหตุการณ์ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างโลกของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อเชื่อพระเจ้า กับคนยิว
 
ข้อที่ 18-23  เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทของพระองค์และความชั่วร้ายนั้นบีบบังคับความจริง
พระเจ้าไม่เคยลงโทษอย่างไร้เหตุผล พระพิโรธของพระเจ้าเป็นผลโดยตรงของความหมิ่นประมาท การขาดการยำเกรงพระเจ้าและประพฤติความชั่วร้าย  พระเจ้าเกลียดชังความบาป แต่พระเจ้ารักคนบาป  และปรารถนาให้เขาได้รับความรอด อาจารย์เปาโลได้ต่อว่าชาวกรีกที่ปั้นรูปเคารพเป็นรูปสัตว์  แม้แต่เมืองโครินธ์ยังกราบไหว้รูปเคารพ พระองค์ทรงเสียพระทัยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังเลือกทำตามใจตนเอง  ทำให้เขาตกอยู่ในความบาปจึงเป็นเหตุที่พระเยซูต้องมาตายแทนมนุษย์ เพื่อมนุษย์จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์
 
ข้อที่ 24-25 เหตุฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกัน   เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง  ผู้ซึ่งควรได้รับความสรรเสริญเป็นนิตย์
 อาเมน
ความจริงมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง    มนุษย์ต้องมีชีวิตเพื่อนมัสการและรับใช้พระเจ้า  และพระองค์ผู้ทรงสร้างสมควรได้รับการสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียว ให้เราเรียนรู้ที่ไม่พึ่งตนเอง  ถ้าเรามีชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าเราจะทำตามเนื้อหนัง
 
   ข้อที่ 26-27  เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศ พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไป ฝ่ายผู้ชายก็เลิกความสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน  ประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อมนุษย์จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์สนับสนุนความสัมพันธ์ทางเพศที่ธรรมชาติคือระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง  ในชีวิตสมรสความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติ  และพระเจ้าจะพิพากษาราคะตัณหาเช่นนั้น  และความประพฤติที่น่าละอายเป็นสิ่งพระเจ้าต้องลงโทษ และให้เรากลับใจใหม่กับพระองค์
 
ข้อที่ 28-32 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้ายอธรรม ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การล่อลวง  การคิดร้าย  พูดนินทา ส่อเสียด  เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง  อวดตัว ริทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดา มารดา   โง่เขลา  กลับสัตย์  ไม่มีความรัก  ไร้ความปราณี  แม้เขาจะรู้พระบัญญัติพระเจ้า ที่คนทั้งปวงประพฤติเช่นนั้นเขาสมควรตาย
ถ้าชีวิตของเรายังกระทำความบาปเหล่านี้อยู่  ให้เราสารภาพกับพระเจ้าในเรื่องความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมจะทรงยกโทษให้กับคนที่สารภาพบาป  และเราจะมีชีวิตที่พบแต่สันติสุข  เมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าแล้ว ให้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
 
แบ่งปันพระพร  ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010
พระธรรม โรม 1:18-32
Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top