ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

ความสุขแบบคริสเตียน

 
หลายครั้งเราต้องการหาความสุข แท้จริงแล้วเราไม่สามารถหาได้นอกจากพระเยซูเท่านั้น พระองค์ไม่เป็นเพียงแค่ประทานความรอดให้กับเรา  แต่พระองค์ประทานความสุขให้กับเราด้วย พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกเพื่อพระเจ้าจะประทานความสุขให้กับมนุษย์  มนุษย์กลับไม่เชื่อฟังและทำบาปต่อพระเจ้า พระเจ้าได้ตัดความสัมผัสกับมนุษย์ มนุษย์จึงต้องถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน  การที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงทำให้มนุษย์ตกอยู่ในความบาป อิจฉาริษยา มีการเอารัดเอาเปรียบ ใจไม่บริสุทธิ์  ฯลฯ   มนุษย์พบแต่ความทุกข์ มนุษย์ต้องการความสุข เคล็ดลับของความสุขมีดังนี
สดุดี 1:1-6
ข้อที่ 1 “ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย”ผู้ที่ได้รับพระพรต้องดำเนินชีวิตอย่างปราศจากตำหนิคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องกับพระเจ้า ผลคือได้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดีในฝ่ายวิญญาณ 
ข้อที่ 2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” คนของพระเจ้าไม่ถูกครอบงำโดยอิทธิพลของคนที่ไม่ชอบธรรมแต่โดยการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าซึ่งหมายถึง การศึกษา และจดจำและปฏิบัติตามอย่างไม่น่าเบื่อ
ข้อที่3 “เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รินธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขา กระทำก็จำเริญ”ทุกคนที่ปิติยินดีและดำเนินชีวิตตามพระธรรมของพระเจ้าก็จะจำเริญรุ่งเรือง  เช่นภาพต้นไม้ที่เกิดผลมาก
ข้อที่ 4 “ คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป ”คนที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า เขาจะเดินตามตัณหาของตน เปรียบเสมือนกับแกลบซึ่งเป็นเปลือกข้าวที่ถูกฝัดร่อนออกไปปลิวตามลมในกระบวนการสีข้าว ซึ่งแตกต่างจากคนชอบธรรมที่มีผลและมีค่าโดยการศึกษาภาวนา  ใคร่ครวญ อ่าน เพื่อมีชีวิตที่เปลี่ยน แปลงในทางที่จำเริญขึ้น
อิสยาห์ 55:1-3,6
ในชีวิตของเรา เราสามารถเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าและการแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนได้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
1.จงเข้ามาหาพระเยซู เพื่อให้พระเจ้าจะจัดการกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตให้กับเราเพื่อเราจะรับความสุขจากพระองค์
2.จงฟังเสียงพระเจ้า  เราต้องเรียนรู้คำตรัสของพระเยซู ให้เราเรียนรู้ที่จะฟัง เพื่อจิตวิญญาณจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้า
3.จงแสวงหาพระเยซู  ให้เราเรียนรู้จักพระเยซู ใกล้ชิดกับพระองค์  ถ้าเราอยู่ห่างไกลพระเจ้า เราจะเข้าใกล้กับความบาป
เอเฟซัส  3:16-19
กุญแจแห่งความสุขของพระเจ้าคือ พระเจ้าประทานกำลังและเรี่ยวแรงฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเรา ซึ่งความรักของพระเจ้าเต็มล้นในทุกมิติในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบความกว้าง ความยาว  ความสูง ความลึก ซึ่งเป็นความรักเกินที่เราจะหยั่งรู้ได้ ซึ่งเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมไปตลอดชีวิตของเรา และเราสามารถหาได้จากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้บอกกับเราในทุกๆเรื่อง
 
โรม 15:13
“ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมไปด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
 

 

แบ่งปันพระพร  ผป.วิชัย  ตรังคสมบัติ
วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2010
พระธรรม สดุดี 1:1-6,อิสยาห์ 55:1-3,6 เอเฟซัส 3:16-19,โรม 15:13
Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top