ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

การเป็นหนึ่งในพระคริสต์

ความเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้โดย พระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยเราเพราะเราไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเราเองได้  แต่พระองค์จะหล่อหลอมเราให้เรารักกันและกัน เพราะเราแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องการซึ่งกันและกัน เราไม่ชอบอยู่ลำพังคนเดียว ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้า 3 ประการคือ
ประการที่ 1  เข้าสนิทในพระเจ้า   ยอห์น 15:4
“จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น” 
ชีวิตของต้องเข้าสนิทกับพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะตรัสกับเราเพื่อเราจะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ประการที่ 2  ยึดมั่นในพระเจ้า  ยอห์น 15:9
 “พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นในความรักของเรา” 
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก เราต้องยึดมั่นความรักของพระเจ้าเพราะเราแต่ละคนมีนิสัยส่วนตัว ต้องการเป็นคนสำคัญ ต้องการการยอมรับ  เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา เราสามารถรักคนอื่นได้
ประการที่ 3 รักกันและกัน  ยอห์น 15:12,17
พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน , สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้คือ  ท่านจงรักกันและกัน
พระเจ้าได้ตรัสสั่งเราคือ จงรักกันและกัน เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน ความรักของพระเจ้าคือการรับแบบไม่มีข้อแม้ ความรักต้องมีการเข้าใจ อธิษฐานเผื่อเขา และการอุทิศตัวเพื่อเขาเช่นเดียวกับพระเยซูที่ได้สละชีวิตเพื่อมิตรสหาย   พระเจ้าได้ประทานความสมบูรณ์แบบให้กับเราแต่ละคนแล้ว ความสมบูรณ์แบบที่พระประทานให้กับเรา คือ การชำระของพระเยซู พระองค์ต้องการให้เราเกิดผลและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
สรุป                                                                                                                              
พระเจ้าได้เลือกสรรชีวิตของเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พระเจ้าให้เรามีความสมบูรณ์แบบโดยการชำระของพระเยซู ให้เราใช้ชีวิตของเราให้สมกับที่พระองค์รักเราคือชีวิตแห่งการเกิดผล โดยการเข้าสนิทกับพระเจ้าและยึดมั่นความรักของพระเจ้าเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าสถิตอยู่ในใจ และผลที่จะเกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะรักกันและกันได้ 
พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน, สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้คือ  ท่านจงรักกันและกัน
ยอห์น 15:12,17
 
แบ่งปันพระพร  ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2010
พระธรรม  ยอห์น 15:1-17
Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top