ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรา อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและชื่นบานในพระองค์  แม้ขณะที่เราเจอกับปัญหา พระเจ้าจะเสริมกำลังให้กับเรา เราไม่ต้องกลัวและไม่ต้องจมอยู่กับปัญหา  ในพระธรรมฟีลิปปี4:13 “ ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

มัทธิว 3:13-17 
พระธรรมตอนนี้ทำให้เราเห็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์  พระองค์ได้ไปหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับบัพติศมา ยอห์นได้กล่าวกับพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์”( มัทธิว3:14 ) ยอห์นรู้ว่าตนไม่คู่ควรเลย แต่พระเยซูไม่ได้ยึดติดในการเป็นพระเจ้า การที่พระเยซูรับบัพติศมาไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นคนบาป แต่พระองค์ “ทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” หมายความว่าทำพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จ พระเยซูทรงมองว่าการที่พระองค์รับบัพติศมาเป็นการทำให้พระราชกิจของพระเจ้าก้าวหน้าและแสดงถึงการเชื่อฟังพระบิดาและพระเจ้าให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นชอบ การับบัติศมาเป็นการประกาศว่าเราจะมีชีวิตใหม่ บางครั้งเรายังทำบาปเราพยายามด้วยของเรา เราไม่สามารถทำได้แต่พระเยซูและพระเจ้าให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นชอบ การับบัติศมาเป็นการประกาศว่าเราจะมีชีวิตใหม่ บางครั้งเรายังทำบาปเราพยายามด้วยของเรา เราไม่สามารถทำได้แต่พระเยซูจะประทานพระวิญญาณให้กับเรา เพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเรา เพื่อให้เราจะเป็นคนใหม่ พระเจ้าของเราไม่มีกลุ่มไม่มีคณะอย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำกำแพงกั้นเรา พระเจ้าเรียกเราว่าให้เป็นลูกของพระองค์ พระเยซูเปลี่ยนฐานะให้กับเรา ชีวิตของเราต้องสอดคล้องใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าเราต้องการให้มีความเชื่อ สัตย์ซื่อในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า สัตย์ซื่อในอธิษฐานกับพระองค์  สัตย์ซื่อในการถวาย  สัตย์ซื่อในการประกาศ เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตกับเรา ชีวิตของเราต้องประกอบด้วย 4ประการดังนี้
1.สารภาพกลับใจ 
2.เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเรา
3.มีชีวิตแห่งการประกาศ  พบการอัศจรรย์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเรา
4.รักพระเยซูมากขึ้น ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
 
แบ่งปันพระพร  ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2010
พระธรรม  มัทธิว 3:13-17
Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top