ข่าวกิจกรรมคริสตจักรพระสัญญา

เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2018

  เก็บตก กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอวยพรกันและกันในครอบครัวของเรา ณ คริสตจักรพระสัญญา 8 เมษายน 2018 คริสตจักรพระสัญญา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นบริบูรณ์ด้วยความสุข สดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2018 อาเมน   ...

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต

ขอเรียนเชิญร่วมถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างตัวอาคารนมัสการ คริสตจักรแสงแห่งชีวิต (คริสตจักรลูกของคริสตจักรพระสัญญา) ธนาคารไทยพานิชย์สาขาบิ๊กซี ปากน้ำสมุทรปราการ ชื่อบัญชี คริสตจักรพระสัญญา หมายเลขบัญชี 361-237935-6 (ที่ดินและทรัพย์สินที่พี่น้องถวายทั้งหมด...

รวมภาพกิจกรรมวันคริสมาส 2015 ณ คริสตจักรพระสัญญา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม คต พระสัญญา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองคริสตมาส โดยในวันงาน กลุ่มต่างๆในคริสตจักรได้ร่วมสนุก จัดการแสดงบนเวที หลังจากจบงาน คต ได้จัดเลี้ยงรับรองด้วยอาหารพิเศษ...

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

"พูดความจริงต่อกัน"

  • 16 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

“ แม่เป็นผู้ให้”

  • 09 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ เพราะแม่มีแต่ให้อภัยเสมอ ...

ความรักใหญ่ที่สุด

  • 02 สิงหาคม 2558
  • By คริสตจักรพระสัญญา

ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ...

เคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน

 

 

ชีวิตผู้เชื่อต้องประกอบไปด้วยคำอธิษฐาน  พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างนักอธิษฐาน ผู้ที่ติดตามพระองค์ต้องเรียนรู้จักเคล็ดลับการอธิษฐาน และที่สำคัญต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรและพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานอะไร การอธิษฐานคือการสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า  การอธิษฐานมีสัญลักษณ์เปรียบเทียบของไม้กางเขนซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ท่อน คือมีแนวดิ่งและแนวนอน  แนวดิ่งความหมายคือ เรากับพระเจ้า  ส่วนแนวนอนเรากับมนุษย์ เราสามารถเรียนรู้จักเคล็ดลับการอธิษฐานของพระเยซูซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์น บทที่17

ประการที่ 1 แนวดิ่ง (เรากับพระเจ้า)  ยอห์น 17:1-5

พระเยซูได้อธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอให้พระบุตรได้รับเกียรติ  เมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติ พระองค์จะคืนเกียรตินั้นกับพระบิดา  ลักษณะของไม้กางเขนในแนวดิ่งนั้นคือเรากับพระเจ้า  ชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า ขอให้พระเจ้าประทานเกียรติให้ลูกของพระองค์  เมื่อเราได้รับเกียรติจากพระองค์แล้ว เราสามารถหนุนใจให้กับคนอื่นได้  เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานว่าพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ ไม่มีอะไรซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้เลย  และขอให้เกียรติทุกอย่างนั้นเป็นของพระองค์

ประการที่ 2.  แนวนอน  (เรากับมนุษย์) ยอห์น 17:6-9

“ข้าพเจ้าได้อธิษฐานเพื่อเขา  ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้น” (ยอห์น 17:9-10)  ลักษณะของไม้กางเขนแบบแนวนอนหมายถึงเรากับมนุษย์  เช่นเดียวกับพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวก   ขอให้พระเจ้าช่วยสาวกของพระองค์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่น  และชีวิตของเราเช่นเดียวเราให้เราอธิษฐานเป็นพรให้กับเพื่อนบ้านและอธิษฐานเพื่อศัตรู เราต้องรักเขาแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักสำหรับเรา เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเราต้องรู้จักการอภัยให้กับพี่น้องของเรา   แม้แต่สเทเฟนไม่ถือโทษผู้ที่ทำร้ายท่านและให้การอภัยพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป  พระเจ้าต้องการให้เราตอบแทนความชั่วด้วยความดี และให้เราอวยพรคนที่ข่มเหงเรา

สรุป

ชีวิตเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการอธิษฐานจากพระเยซูคือ การอธิษฐานเพื่อตนเองให้พระเจ้าประทานเกียรติให้กับเราเพื่อพระเจ้าได้รับในชีวิตของเรา และให้อธิษฐานเพื่อตัวกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักศัตรูของเรา  ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเรา และขอพระเจ้าชำระให้เราบริสุทธิ์และมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า   พระองค์ต้องการความเชื่อของท่านเพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่ ให้เราเชื่อว่าเราจะหลุดพ้นจากความตายโดยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ และเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความแสดงถึงพระองค์มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

 

แบ่งปันพระพร  ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2010

พระธรรม  ยอห์น 17

 

 

 

 

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

พันธกิจมานาประจำวัน

Thai ODB
  • ในฐานะผู้อพยพคนแรกที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางเกาะเอลลิสในปี 1892 แอนนี่ มอร์คงจะตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงบ้านใหม่และการเริ่มต้นใหม่ หลังจากนั้นมีคนอีกนับล้านที่ใช้เส้นทางนั้น แอนนี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่ทิ้งชีวิตยากลำบากในไอร์แลนด์เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ ในมือมีเพียงกระเป๋าใบเล็ก แต่เธอเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง และความมุ่งหมายมากมายในดินแดนของโอกาส บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (วว.21:1) เราจะตี่นเต้นและยำเกรงมากกว่านั้นสักแค่ไหน เราจะเข้าสู่ที่ที่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่า “วิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่” (ข้อ 2) อัครทูตยอห์นอธิบายถึงสถานที่อันน่าอัศจรรย์นี้ไว้ด้วยมโนภาพอันทรงพลังที่นั่นจะมี “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมษโปดก” (22:1) น้ำมีความหมายถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และน้ำนั้นมาจากแหล่งกำเนิดคือพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ยอห์นกล่าวว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) สัมพันธภาพอันงดงามและบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ระหว่างพระองค์และมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องพิเศษสุดที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและไถ่เราด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ทรงกำลังจัดเตรียมบ้านใหม่อันน่าตื่นตาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราและเป็นพระเจ้าของเรา (21:3)

  • ในด้านอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งเราทำงานชั่วโมงเดียวหนักเท่ากับทำงานทั้งวัน” แซค เอสไวน์เขียนไว้ในหนังสือศิษยาภิบาลผู้ไม่สมบูรณ์แบบ เขาพูดถึงภาระที่ศิษยาภิบาลมักต้องแบกรับ ซึ่งคำพูดนี้เป็นจริงสำหรับเราทุกคน ความรู้สึกและความรับผิดชอบหนักอึ้งอาจทำให้เราเหนื่อยทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ และเราไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

  • ธุรกิจ “ให้เช่าครอบครัว” เติบโตในหลายประเทศเพื่อสนองความต้องการของคนที่โดดเดี่ยว บางคนใช้บริการนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมว่ามีครอบครัวที่มีความสุข บางคนจ้างนักแสดงมาเป็นญาติที่ห่างเหินกันไป อย่างน้อยก็เพื่อจะได้สัมผัสความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่ตนโหยหา

ชีวิตคริสเตียน

article thumbnailบาง คนบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของนักดนตรี จึงได้รับพรสวรรค์ทางดนตรี และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง แต่ความจริงผมไม่อยากใช้คำว่า “ โชค ” กับชีวิตของผม เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิจเป็นแผนการของพระเจ้า

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top